/ NOVA
Каква е реалността на златодобива у нас, вижте тази неделя след централната емисия Новини
Златото – благородният метал, познат и желан още от дълбока древност. Днес златотърсачи обикалят реките в търсене на мекия, блестящ и ковък метал, заради тръпката да станат няколко грама по-богати. Златодобивът обаче се е превърнал в професия за хиляди работници в рудниците у нас. Печели ли от това държавата и какъв е социалният ефект? В търсене на отговори тръгват репортерът Кристиян Попов и операторът Росен Илиев тази неделя в „Темата на NOVA”.

Кристиян Попов
NOVA

Годишно у нас се добиват около 9000 килограма злато. Родината ни е една от най-златоносните в света, а в Европа е на 3 място по добив на злато, като пред нас са единствено Швеция и Финландия.

По модела на другите европейски държави, този сектор в България е изцяло отдаден на частни компании. Във финансово отношение общините, на чиито територии се добива ценният метал, имат значими приходи. Отделно от това рудодобивните компании инвестират милиони в инфраструктурата и развитието на тези общини, като осигуряват висок стандарт на работниците - предимно местни хора. Но други заявиха с референдум, че не желаят златодобивни мини на тяхна територия в името на чистата природа. Страхове за екологията, страхове и за печалбата - как се формират концесионните договори в България? Отговорите - в „Темата на NOVA“.

Рудниците, в които се ражда злато, не са безсмъртни. Благата, които се придобиват с него не са вечни. На колко карата се оценяват решенията, които взимат държава, общини и частни компании, не може да се измери. Но на теглилката несъмнено трябва да се балансират икономиката сега и природата на бъдещето, за да може под построения с добра заплата днес покрив, да има кой да живее утре.

Гледайте “Елдорадо на Балканите“ в „Темата на NOVA“ тази неделя, 29 септември, веднага след централната емисия новини.