/ iStock/Getty Images
Два пъти се е увеличил броят на училищните психолози и на педагогическите съветници в страната за последните две години в резултат на целенасочената политика на Министерството на образованието и науката. В момента те са 1600, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на Втората международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация", съобщи пресцентърът на МОН.

4000 специалисти подкрепят 20 340 деца със специални потребности

Сачева е посочила, че в системата постепенно постъпват на работа повече ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и с умствена изостаналост, педагогически съветници.

"Те са 3933 в училищата и детските градини, и още 931 в Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В същото време все още техният брой е недостатъчен, тъй като децата със специални образователни потребности /СОП/ са 20 368", е казала Сачева. Тя е отбелязала, че МОН инвестира средства в създаването на по-добри условия за обучението на тези деца.

След трагедията в Кардам: Психолог влезе в местното училище (ВИДЕО)

По започващия проект "Образование за утрешния ден" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" се предвижда изграждане на защитена образователна среда за деца със СОП. Тя ще включва интерактивни дъски, интерактивни маси в детските градини, таблети, мултимедийни проектори, дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание.

През тази година по националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" бяха финансирани 38 проекта на Центровете за специална образователна подкрепа на обща стойност 1,6 млн. лв. С тях ще бъдат купени специализирани уреди, техника, софтуерни продукти, дидактически материали за по-доброто обучение на децата.

Предстои разработването на проекта "Подкрепа за приобщаващо образование" по ОП, като част от дейностите ще бъдат насочени към функционалната оценка на индивидуалните потребности, специализираните обучения, работата със семействата и децата със специални потребности, е информирала заместник-министър Сачева.