Не подлежи на съмнение, че народ с името българи е съществувал много преди да го впишат в хрониките си древните автори.  Но дали името българи идва отпреди 3500 години?

Тази хипотеза противоречи на днешните учебници по история.

Нова теория за прабългарите: Те се връщат по земите на предците си

Павел Серафимов-Спароток и Александър Мошев проучват редица исторически извори. Според тях името "българи" се е променяло през вековете и е било познато още преди Троянската война.

Твърдението ги води до древна Индия.

Надпис „Болгар” на плочка от македонския град Виница отваря тема българин ли е Ахил

Противниците на тази хипотеза обаче не мислят така. За много учени тези твърдения не са правдоподобни.

Според проф. Светлана Янакиева от БАН името на българите се среща за първи път едва през IV век, а аргументите за значително по-древните му споменавания граничат с псевдонаука.