Черница на 650 г. на ул. „Искър” е най-старото живо дърво в столицата
Черница на 650 г. на ул. „Искър” е най-старото живо дърво в столицата / снимка: bg.wikipedia.org

Вековните живи дървета в столицата в момента са 71, а в софийската част на Витоша - още 23. Това сочат актуалните данни на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ-София). Най-многобройни сред тях са летните дъбове - близо 50, които са и сред най-дълголетните растения.

Сред вековните растения, които могат да се открият в столицата са осем чинара и три бадема. Срещат се още бряст, благун, айлант, смърч, чинар, софора, ясен, цер, черница и момонтово дърво. На Витоша освен летен дъб, могат да се видят над столетни растения и от вида зимен дъб.

Най-старото живо дърво в столицата е черница на възраст около 650 години, която расте на софийската улица „Искър”. Тя достига височина от 20 метра и има диаметър на стъблото от 4,1 метра. По възраст я следва шествековен летен дъб с три стъбла, който се намира на ул. „Златен рог” в столичния квартал „Лозенец”. На пет века са три от летните дъбове - на ул. „Йоан Екзарх” в кв. „Лозенец”, в с. Мърчаево и в Драгалевци. В район Панчарево - основно в селата Бистрица и Кокаляне, има още 35 вековни дървета - горун, благун, летен дъб, цер и бук.

Най-старото дърво в България е Байкушевата мура - в парк Пирин - на около 1300 години. От екоинспекциите извършват проверки за екологичното състояние на дърветата всяка година и регистрират настъпилите промени. Грижа за многолетните растения обаче имат общините, на чиято територия се намират.

С популяризирането на вековното богатство на столицата са се заели няколко неправителствени организации, в рамките на проект „Вековните дървета говорят 2.0”. Целта е софийските вековни дървета да се популяризират като безценно природно богатство сред младите хора, жителите на столицата и гостите на града. Един от резултатите по проекта ще бъде актуализиране и издаване на карта на вековните дървета в София, която ще бъде безплатно разпространявана чрез информационни центрове и организации в столицата с идеята да достигне до жителите и гостите на града и да ги отведе в свободното им време до някои от най-интересните дървета, които ще бъдат обозначени с табелки.

Тази година вековните дървета са акцент и в националния конкурс „Дърво с корен”, като са отделени в специална категория „Вековните дървета говорят”. Организациите-партньори по проекта вярват, че ще бъдат открити и регистрирани и нови вековни дървета в София.

Специалистите са изчислили, че за да се обиколи един вековен дъб например са нужни прегръдките на трима възрастни или 4-5 детски прегръдки. За вековен бор или явор е достатъчен един възрастен или 1-2 деца. Прегръдките на дърво са препоръчвани още от древните лечители за зареждане с положителна енергия. Лечебната сила на дърветата и растенията е била позната и изследвана от древните народи, чиито племена са се
„зареждали” по този начин в трудни преходи.

Нетрадиционната медицина и днес препоръчваняколкоминутна прегръдка с дърво, за да се почувстваме по-отпочинали и бодри, да се заредим с хармония и сила. Дърветата извличат отрицателната енергия, помагат при лекуването на някои болести, най-вече на нервната система, отнемат стреса и действат успокояващо, смятат специалисти. (БТА)