Археолози откриха деца, принесени в жертва от траките (СНИМКИ)
Археолози откриха деца, принесени в жертва от траките (СНИМКИ) / БГНЕС

Яма с принесени в жертва от траките две деца е открита на разкопките на неолитното селище край село Мурсалево.

Жертвоприношението е извършено преди 27 века, през VI век пр. Хр. Проучването на основаното в VI хилядолетие преди Христа селище бе подновено в началото на април. Поради значимостта на обекта на два пъти срокът на разкопките и проучването бяха удължавани. През него трябва да мине трасето на ЛОТ-2 от АМ "Струма", свързващо Дупница с Благоевград.

Археолози откриха деца принесени в жертва от траките (СНИМКИ)
netinfo
"На обекта в м. Девебоаз край Мурсалево са открити няколко гроба от късния неолит, или края на VI хилядолетие. В момента проучваме една жертвена яма от късната желязна епоха - I хилядолетие преди Христа. До момента в нея са открити останки от два млади индивида, вероятно жертвани в ритуал на траките", съобщи доцент Крум Бъчваров, ръководителите на обекта.

В момента работещите на обекта почистват откритите два малки черепа, които са натрошени. До тях има и раменна кост. Проучването на жертвената яма продължава. Около черепите са подредени няколко камъка, част от жертвения ритуал. Според доцент Бъчваров, ръководител секция "Праистория" към Националния археологически институт и музей към БАН, през миналата година са проучени четири гроба, три от тях от края на VI хилядолетие преди Христа, и един детски гроб от средата на същия период. В момента се проучват още три къснонеолитни гроба.

Археолози откриха деца принесени в жертва от траките (СНИМКИ)
netinfo
Днес на обекта доц. Бъчваров вдигна дрон, за да заснеме отгоре проучванията. Разкопките или цялостното проучване на селището трябва да приключат в края на месец юни, след което то ще бъде затрупано с насип, който ще свърже двата моста, разположени от двете страни на древното селище, съществувало преди 8000 години.

Къщите в него са много добре запазени, със стени в суперструкция, с горели отпечатъци от вертикалните стълбове, които носят втория етаж и покривната конструкция. Открити са подвижен инвентар, керамични съдове и други дребни находки. Проучваното неолитно селище е на най-голяма площ в Европа и с толкова добре запазени останки. Това е отличен шанс за страната ни да експонира на място поне тези, които могат да се запазят след построяването на АМ "Струма".

Археолози откриха деца принесени в жертва от траките (СНИМКИ)
netinfo
Археологическият обект край Мурсалево е стар, първите сведения за него датират от 30-те години на XX век. Но истинските и задълбочени проучвания на селището започнаха, едва при строителството на ЛОТ-а от Дупница до Благоевград.

Селището е основано от земеделци, идващи от Мала Азия и движещи се към Балканите и Европа, опитомили животните и обработвали земеделски култури.

За една година са открити десетки находки, предимно статуетки на богинята Майка, керамични съдове, копче, игла и сечива, те са уникални, а някои от тях - без аналог в света на археологията. Край съществувал някога извор е открита и златна апликация, носена най-вероятно на ухо. Апликациите са носени някога не като украшения, а като белег на престиж.

Археолози откриха деца принесени в жертва от траките (СНИМКИ)
netinfo
В изкопите личат керамични съдове на жителите на селището. То се е отличавало с невероятна за тази ранна епоха планировка, има дори централна улица, а някои от къщите, изграждани от плет и мазани с глина, били на два етажа. По неясни причини селището било опожарено от самите му обитатели и напуснато. На много по-късен етап, през V век преди новата ера, върху останките от селището, траките са извършвали своите обреди.

В района на разкопките са открити 20-ина такива обредни ями. В тях са поставяни предмети, храна или принасяни в жертва животни. В яма в северозападния край на разкопките е открит скелет на принесено в жертва цяло теле. До поставената надолу глава, за да изтече кръвта, е открито острие на нож.

Източник: БГНЕС