11 пластики от отпадъци красят пътя Силистра – Добрич
11 пластики от отпадъци красят пътя Силистра – Добрич / Снимки: DarikNews
Единайсет пластики от отпадъци разнообразяват от днес гледката на шофьорите по пътя СилистраДобрич. Произведенията на изкуството са дело на седмина художници от Румъния и България и на деца от кръжока за традиционни изкуства към силистренския Център за работа с деца.

Те са изработени в рамките на завършилия днес първи Международен пленер за приложно изкуство от отпадъци, организирано от Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Силистра.

Дву- и триметрови фигури на пеперуда, водно конче, мелница, плашило, птица Феникс и Дърво на живота са монтирани от двете страни на първокласния път. Двора на европейското сметище разкрасяват червен кръст – символ на чистотата, куб, стилизирана илюстрация на депонирането на отпадъци, шаран – напомнящ за дунавския район, пясъчен часовник – знак за изтичащото време на замърсената ни планета и 9-метрова кула – символ на победата на Силистра над проблема с боклука в областта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депото в Силистра е едно от шестте депа в страната, изградени със средства по програма ИСПА, и се експлоатира от 2007 година. Капацитетът ме у за 25-години. Общината се опитва да удължи живота му с въвеждане на разделно събиране на опаковки и изграждане на българо-чешка инсталация за компостиране.