/ Дарик Добрич
В община Силистра новата 2018/2019 учебна година стартира в 16 училища /11 общински и 5 държавни/, 9 общински детски градини, 3 общински и един държавен център за подкрепа за личностно развитие и едно държавно специализирано обслужващо звено (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование).

Училищният звънец оповести началото на новата учебна година за близо 3 322 ученици /с 30 по-малко от предходната година/, разпределени в 152 паралелки от І до ХІІ клас. 306 от тях за първи път прекрачват прага на родното училище и получиха книжка с послание от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Около 40 по-малко са първокласниците в сравнение с предната година. Най-много първокласници отново ще приеме ОУ "Иван Вазов" - 105, разпределени в 4 паралелки. Това е и училището с най-голям брой ученици - 652.

9 200 ученици посрещат училищата в Силистренско

В детските градини децата са 1 290. Подготвителна група ще посещават 590 деца. Спазен е срокът, определен от Министерството на образованието и науката, и всички издателства са  доставили необходимите учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас, както и познавателни книжки за подготвителните групи /5 и 6-годишни/ във всички детски градини, съобщиха от общинския отдел "Образование".

Извършени са ремонти, които обезпечават дейността на детските градини и училища - на отоплителни инсталации, хидроизолации, боядисване на занимални, класни стаи и коридори, подмяна на врати, поставяне на нови настилки - ламиниран паркет, боядисване на уредите за игра и оградите в дворовете. Изцяло обновена занималня ще посрещне децата от ДГ "Радост" с доставката и монтажа на мебелно обзавеждане и оборудване - легла, дидактични, шкафове и бюра, антибактериална настилка и климатична система на обща стойност 20 000 лв. Закупени са уреди и съоръжение за двора и оформяне на площадки в детската градина на стойност 1 400 лв.

В училищата са извършени вътрешно боядисване на коридори, фоайета, класни стаи, кабинети, подмяна на врати и др. подобряващи интериора. Мелодичен звънец ще отброява часовете в ЕГ " Пейо Яворов", където освен боядисване и освежаване на класните стаи е обновен коридорът и фоайето на II етаж с обзавеждане на кътове за отдих. Подновена е системата за училищно радио, както и разширена и е оптимизирана мрежата за WI-FI. Вложените средства са близо 12 000 лв. В Спортно училище "Дръстър" е подменена дограмата на училищния стол и залата по джудо, както и освежаване на класни стаи. В момента тече ремонт на сервизните помещения на първи етаж. Всички средства за ремонтите са от дарения - труд и материали.

В напълно обновени физкултурен салон и футболно игрище, както и в новоизградена фитнес зала ще спортуват учениците от ПМГ "Св.Климент Охридски". Стойността на ремонта възлиза на 121 311 лева, осигурени от МОН. С нов интериор ще посрещне своите възпитаници в първия учебен ден Обединено училище "Св.Климент Охридски", с. Проф. Иширково. Със средства, осигурени от МОН, на стойност 127 000 лв е извършен основен ремонт на фоайета и коридори на първия и втория етаж в училището. Изцяло ремонтирани са и санитарните помещения на първия етаж. На обновени класни стаи, коридори и фоайета ще се радват и учениците от СУ "Н.Вапцаров", Силистра, благодарение на фондация LightSource Charity, на благотворителни и доброволчески инициативи на ученици, учители и родители. В напълно обновено училище ще учат над 400 ученици от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", Силистра.  Осигурени са условия за целодневна организация на учебния ден и столово хранене за всички ученици от І до VІІ клас, заявили желание за това.

Община Силистра разполага с 9 училищни автобуса, предоставени за ползване от Министерство на образованието и науката. С тях се осигурява безопасното придвижване на ученици от населени места със закрити училища до средищни и приемни училища. С училищни автобуси разполагат 5 общински училища в град Силистра, Основното училище в с. Калипетрово и Обединеното училище в с. Професор Иширково. Със средства от държавния бюджет се осигурява безплатно пътуване на всички ученици от І до ХІІ клас на общинските и държавни училища с училищните автобуси и по транспортна схема от населените места, в които училищата са закрити или не се провежда обучение в съответния, както и квалификация по професия.