Технологиите трайно промениха света и не можем да си представят живота без тях. Те се основават на постиженията на научно-техническия прогрес. Каналът One Minute Tech представя няколко технологии, които ще имат най-голямо въздействие върху човечеството в дългосрочен план. Ето кои са те:

Самоуправляващи се камиони

Самоуправляващите се камиони са революционна технология, която със сигурност може да направи живота ни по-лек, но и ще стане причина много хора да останат без работа. Според анализаторите, самоуправляващите се камиони ще се появят по пътищата до 5 години.

Разплащания с лицево разпознаване

Технологията за разпознаване на лица използва алгоритми за определяне на уникалните черти на лицето на човек, които се оказват достатъчно надеждни, за да се определи идентичността на даден човек чрез геометрични и пространствени изчисления.

лицево разпознаване
ThinkStock/Getty Images

Квантови компютри

Тази технология ще революционизира изкуствения интелект и машинното обучение, по-специално в областта на „constraint-based“ моделирането. Решаването на сложни симулации и насрочването на проблеми, свързани с комплексните вериги за доставки и логистичните системи, са част от научните изследвания днес.

Самообучаващи се компютри

Компютрите ще могат да се обучават чрез многократни опити и грешки, без външна помощ. Подобна технология вече се използва за повишаване на безопасността на движението на самоуправляващите се автомобили, но постепенно навлиза и в други области.

компютри
ThinkStock/Getty Images


Генна терапия

Тази технология има потенциал да лекува заболявания, които произтичат от грешка в единичния ген.