Високото кръвно налягане е наследствено
Високото кръвно налягане е наследствено / netinfo

Проучване доказва вероятността поколенията на хипертоници също да бъдат засегнати от заболяването, информира БГНЕС.

Отдавна фамилната анамнеза за артериална хипертония е считана за важен кардиоваскуларен рисков фактор. Лекарите от Университета Джон Хопкинс разполагат с огромно количество данни, доказващи неговото влияние.

Още през 1947 година е започнало изследването на 1160 пациенти, наблюдавани впоследствие в продължение на петдесет години. Лекарите не просто са използвали събрана информация, а са имали възможността да класифицират данните и да извлекат максималното от тях. За тези случаи е отразена и фамилната анамнеза по отношение на проблемите с кръвното налягане. В хода на провеждането нараствал и процентът на засегнатите.

Лекарите отдават значение също на възрастта, в която артериалното налягане става проблем. Колкото по-рано се появява той при родителя, толкова по-рано са и очакваните проблеми сред поколението. Именно на последното трябва да се обръща внимание и лица, в чиито семейства има артериална хипертония, следва да бъдат преглеждани редовно за наличието на такава.