/ iStock/Getty Images
Пробите са от астероида Рюгу
Японски планетолози за пръв път извлякоха и изследваха първични органични молекули от Слънчевата система от проби от астероида Рюгу, доставени на Земята от сондата "Хаябуса-2", съобщи ТАСС. 

Изучаването им разкрива историята на формирането на тези "градивни елементи на живота", пишат изследователите в статия в списание "Нейчър астрономи". 

"Наличието на голям брой алифатни органични съединения в материята на Рюгу показва, че запасите от органични вещества са се образували при ниски температури, които не надвишават минус 30 градуса по Целзий. В същото време в изследваните проби открихме минерали с воден произход. Това значително усложнява историята на формирането на предшественика на този астероид", - пишат изследователите.

Алифатни са органичните съединения, които не образуват пръстен. 

Японската сонда Хаябуса-2 беше изстреляна в космоса в началото на декември 2014 г., за да проучи, събере и върне проби от астероида Рюгу. Тя успешно изпълни тази задача през февруари 2019 г., а в края на 2020 г. космическият апарат достави на Земята капсула със скални проби. Според замисъла на организаторите на мисията, изучаването на скалите на Рюгу ще доближи човечеството до разбирането на това как са се образували Слънцето, Земята и всички други светове.

Международен екип от планетолози, ръководен от Сейичиро Ватанабе, научен ръководител на мисията "Хаябуса-2", извърши първия химически анализ на скални проби от Рюгу. Учените потвърдиха, че тези проби съдържат първичната материя на Слънчевата система, а също така разкриха историята на този астероид и условията, при които са се образували съдържащите се в него органични вещества и водни минерали.

По-специално изследователите установиха, че пробите материал от Рюгу се състоят от много хетерогенни зърна, които варират в широки граници както по химичен, така и по изотопен състав. Това предполага, че първичната материя на Слънчевата система е била много разнородна по своя минерален и изотопен състав, причините за което все още не са ясни.

Друга интересна особеност на пробите от Рюгу е, че те съдържат голям брой карбонати и алифатни органични съединения, включително наситени и ненаситени въглеводороди. Някои от тях са попаднали във филосиликатни зърна. Това са минерали, които обикновено се образуват на Земята при наличие на течна вода.

Според учените подобна комбинация значително усложнява историята на формирането на Рюгу и на цялата първична материя в Слънчевата система. Това е така, защото ненаситените и наситените въглеводороди в Космоса бързо се превръщат в ароматни органични съединения при температурата на околната среда, необходима за образуването на филосиликати. Въпреки това наличието на органични съединения в тези минерали може да обясни как те са се появили на Земята в ранните епохи от нейното съществуване.

"Историята за това как водата и органичните вещества са попаднали на Земята все още е много противоречива. Откритите от нас органични молекули, скрити в астероидните филосиликатни зърна, биха могли да послужат като един от източниците на първите "градивни елементи на живота" на Земята. Тези частици биха могли да предпазят органичните съединения от разрушаване при падането на древните астероиди върху Земята", заключават изследователите.
БТА