Констатации и препоръки в евродоклада
Констатации и препоръки в евродоклада / снимка: Guliver/Getty Images

Европейската комисия представи тринайсетия доклад за България по механизма за сътрудничество и проверка. Докладът представя анализа на ЕК за предприетите от България стъпки през изминалите 18 месеца.

Ето някои констатации и препоръки в доклада:

РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Общественото доверие в съдебната власт не е високо. От юли 2012 насам са предприети някои важни стъпки, но остава загрижеността за независимостта на съдебната власт в България.

ВСС идентифицира приоритетите си по-ясно, отколкото в миналото. Той положи усилия да се отвори и да се консултира с НПО и професионални организации, но като цяло трябва да предприеме още стъпки в посока на прозрачността.

Днес ВСС не се смята нащироко за автономна и независима власт, която е способна активно да защитава независимостта на съдебната власт.

Конкретен пример за провалени назначения са тези в Конституционния съд и ДАНС. И в двата случая кандидатите трябваше да се оттеглят, но и двата случая оставиха загриженост за това как работи системата. Това са само най-емблематичните случаи.

България трябва да създаде традиция в позволяването решения, засягащи назначения, включително на високопоставени служители, да бъдат основани на истинско съревнование между кандидатите съобразно ясни стандарти за почтеност и интегритет, както е подчертано в предишните доклади.

Трябва да се отбележи, че докато промяната на НК от 1968 ще бъде полезна, тя трябва да бъде широко обсъждана с практикуващи правото и с гражданското общество.

Предприети са първи стъпки в намаляване на натовареността и преразпределение на ресурсите между съдилищата и прокурорските офиси.

Пример за място, където ръководството е предприело по-систематичен подход и прокуратурата.

КОРУПЦИЯ

Като цяло, резултатите от предишните усилия за справяне с проблема са много ограничени. Остават недостатъците, посочени в предишните доклади.

През последните години бяха предприети редица институционални промени, но има тенденция тези инициативи да бъдат обграждани от проблеми или просто да не водят до видими резултати. Комисията за конфликт на интереси беше обхваната от скандал, БОРКОР все още не е показал конкретни резултати.

Има и положително развитие. Заздравени са вътрешните инспекторати на държавната администрация, работещи под ръководството на главния инспектор в кабинета на министър-председателя.

ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

Изоставени са известен брой знакови случаи, за други сериозни престъпления, например наемните убийства, след няколко години разследване не са предявени обвинения.

Трябва да се обърне особено внимание на съвместната работа с правоохранителните органи в другите държави.

Специалицината прокуратура и съдилища трябва да покажат, че ефективно се справят с важните дела.

Като цяло напредъкът на България в областите правосъдие и вътрешни работи все още не е достатъчен и е крехък.