/ БТА

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес.

Въпроси и отговори за вота: Машинно или с хартиена бюлетина?

Разбира се това важи за онези, които са навършили 18 години в деня на изборите.

За целта студенти и ученици трябва да представят следните документи:

  • документ за самоличност;
  • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
ЦИК и НСИ в спор за преброяването
  • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.
ЦИК