Районната избирателна комисия (РИК)-Търговище заличи от листа кандидат за народен представител.

Заради двойно гражданство участникът в листа Венцислав Кючюкоглу отпада от надпреварата в изборите на 2 октомври, информират от сайта на РИК. 

В чужбина ще бъдат разкрити 734 секции за гласуване

От РИК уточняват, че е постъпило писмо от ЦИК за извършване на проверка от ГД „ГРАО“. Проверката установява, че регистрираният с решение на РИК № 40/30.08.22 г., кандидат за народен представител притежава и друго гражданство, освен българското.

Съгласно чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България, за народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство.

Решението на РИК е с дата 4 септември. То подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му.
БТА