Ако сте избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, ще можете да гласувате на изборите за народни представители на 4 април с подвижна избирателна кутия. Гласуването е в дома Ви по постоянен адрес. Ако вече сте заявили да гласувате по настоящ адрес и междувременно сте поставени под карантина или изолация, тогава можете да гласувате с подвижна избирателна кутия по настоящия Ви адрес. Гласувате с хартиена бюлетина. 

Какво да направите?

Необходимо е да подадете заявление в общинската администрация в периода от 24 до 31 март, включително.

Заявлението по образец може да подадете по следните начини:

- саморъчно подписано от Вас, по пощата или по факс;
- чрез пълномощник, упълномощен с пълномощно в свободен текст, на място, по пощата или по факс;
- чрез електронната поща на съответната общинска администрация, без да се изисква квалифициран електронен подпис;
- чрез електронната платформа на общинската администрация, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис. 

Избори 2021
ЦИК
 

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни. 

Съответната общинска/районна администрация извършва проверка, дали фигурирате в списъците на РЗИ или Националната информационна система. Ако това е така, Ви уведомява за включването Ви в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението Ви.
В изборния ден подвижната избирателна комисия ще Ви посети, за да упражните избирателните си права. Членовете на комисията ще бъдат оборудвани със защитен костюм, ръкавици, защитен шлем и защитна маска. 

Моля, спазвайте противоепидемичните мерки, носете маска, спазвайте дистанция! 

За повече информация посетете сайта на Централната избирателна комисия –www.cik.bg 

Бъдете активни, гласувайте! 

Това съдържание е част от платената изборна рубрика на сайта