Възможно е кандидат за EП да не отговаря на условията са уседналост
Възможно е кандидат за EП да не отговаря на условията са уседналост / netinfo

Интервю на Кирил Вълчев с говорителя на централната избирателна комисия Бисор Троянов в предаването „Седмицата” на Дарик радио

Да започнем с двете теми, при които ЦИК трябваше да взима решения на ръба на закона и на емоциите. Едното, значително по-голямо решение, беше свързано с допускането на българските медици, осъдени в Либия, до изборите. Защо ЦИК и после и Върховният административен съд не приеха аргументите, че насилственото задържане изключва липса на уседналост, който аргумент впрочем беше изтъкван и от сериозни юристи като Камелия Касабова, която продължи да настоява в изказвания в пресата, че според нея законът изобщо не е нужно да се изменя и че изцяло във властта на прилагащите органи е да направят това тълкуване и да допуснат медицинските сестри?

Може би е погрешна тезата, че чрез тълкуване в закона може да се мине в друг резултат, отколкото самият закон позволява. Разпоредбата беше ясна за Централната избирателна комисия, очевидно и за Върховния административен съд, който не може да бъде пък упрекнат в никакви други политически заигравания, каквито имаше идеи и подхвърляния в публичното пространство спрямо Централната избирателна комисия. В закона се казва, че кандидатите за евродепутати трябва да отговарят на едно важно изискване - да са живели през последните 2 години в Република България. Не може живеенето в нашата страна или в друга държава - член на Европейския съюз, след като са предвидени евроизбори за Европейски парламент, където трябва да се изключат 18 представители от Република България, да бъде заменяно с превратно тълкуване на закона. Да, действително те не са по доброволен начин отишли в либийския затвор. Всяко едно задържане изключва такъв доброволен акт, то винаги е задължително. Това е една санкция от страна на една държава, на един държавен суверенитет спрямо лице, което тя е преценила да го обвини.

Добре, но конституционният съдия Георги Марков пък, бившият конституционен съдия Георги Марков, разви друга теза - че те е можело да се кандидатират заради това, че в член 25, ал.5 от Кнституцията липсва каквото и да е ограничаване на пасивното избирателно право, а пък конституцията в друг член - пети, ал.2 прогласява своето върховенство над останалите закони, и той разви тази теза, че ЦИК пак сте можели да кажете, че конституцията е по-висша от закона, и да го изтълкувате в полза на кандидатиране на медиците.

Ще припомня, че г-н Георги Марков освен като бивш конституционен съдия е и лидер на партия "Ред, законност и справедливост", която...

Да, беше лидер, беше кандидат за президент от тази партия.

Да, и той продължава да бъде председател на тази партия. Яне Янев е само главен секретар на партията, която се опита да кандидатира българските медици, д-р Здравко Георгиев в евроизборите. Да, действително в конституцията е предвиден основният принцип за пасивно и за активно избирателно право.

Естествено с детайлно уреждане на въпроса се подхожда с определен законов акт. Така например всеки един от изборите са регламентирани с отделни закони и ние не прилагаме пряко конституцията, за да кажем - имаме избран президент, избрани народни представители, 240 на брой, нито пък избрани общински съветници. Всеки един от тези избори се регламентира с особен устройствен закон.

Добре де, а как Централната избирателна комисия провери, че няма и други кандидати, които не са живели последните 2 години в България, защото пред Върховния административен съд се разви една доста абсурдна ситуация, в която бяха представени бележки, от които, ако се четат тези бележки, излиза, че медицинските сестри са си в България или може да се правят и такива изводи. Няма ли опасност да се окаже, че, хайде, в този случай, с либийския случай е ясно, че не са тук, всички знаят, че не са тук, обаче няма ли да се окаже, че в листите има и други хора, които примерно година и нещо са си били някъде по света, обаче понеже нашите информационни системи са такива, че ние не може да го разберем, са си останали в листите?

Има такава вероятност. Затова в закона се предвижда всеки един от кандидатите да подпише собственоръчно декларация, в която...

Те и сестрите бяха...

Тази декларация трябва да удостовери верността на определени обстоятелства - че са български граждани, че са навършили 21 години, че са живели последните 2 години в страната. За медицинските сестри оставям настрана кой беше този, който ги подбуди да подпишат едни декларации с може би не толкова с верни обстоятелства...

Направо не са верни.

...но нямаше как Централната избирателна комисия да затвори очите си пред един всеизвестен факт. Известно е, че медиците ни са задържани от началото на 1999 г., следователно те не са живели последните две години в страната.

Но не изключвате да се окаже, че има и други такива?

Лично аз не изключвам хипотетичната възможност и други от кандидатираните и регистрираните от партиите...

Да не отговарят на условието за уседналост.

Да, те могат и...

Какво ще им се случи?

Те биха могли и на други условия да не отговарят. Ако се установи, че те не отговарят на такива условия, вече Централната избирателна комисия може да заличи тяхната регистрация. Това е предвидено в закона.

А ако те бъдат избрани, ако бъдат избрани и се разбере след няколко месеца или след година?

Тук вече въпросът стои малко на по-друга плоскост. След като са избрани, те са европейски народни представители от Република България. Вече механизмът за тяхното отзоваване или подаване на оставка зависи от естествено правилника, по който работи...

На Европейския парламент.

...да, Европейският парламент, или от чистата тяхна, как да кажа, човешка воля.

И ако е много малка вероятността да се окаже, че има и други, които са живели известно време през последните две години в чужбина и не отговарят на условието за уседналост, за да бъдат избрани, може да се окаже, че много хора ще гласуват въпреки тази забрана, защото само на турската, македонската и сръбската граница в момента има сериозен граничен контрол. Вашият колега Александър Петров, впрочем също заместник-председател на ЦИК, казва през седмицата в "Труд", че уседналостта остава всъщност извън контрол. Съгласен ли сте?

Тук вече говорим за два принципа на уседналост. Единият, който е за лицата, които да могат да избират, т.е. да отидат в изборния ден...

За това говорим, за тези...

...и да подадат своя вот, и другите лица, за които до преди малко говорехме, това са вече кандидатите.

Тях ги оставяме, те са по-малко. Да кажем, че може да бъде проследено по-лесно. Какво става със самото гласуване?

По начало лица, които имат право да гласуват в изборния ден, това са онези, които са живели през последните 60 дни... поне 60 дни от последните три месеца. Трябва да имат заявен настоящ и постоянен адрес на територията на Република България или в друга страна - член на Европейския съюз. Това, което... за първия подход, който Централната избирателна комисия изпълни, е заедно с ГРАО да се провери кои са лицата, които отговарят на това изискване. Гражданската регистрация и административното обслужване, която е по места, по общинските власти, има в регистрите на населението информация всеки един от българските граждани кога е заявил своя постоянен адрес, къде се намира, както и заявил ли е различен настоящ адрес от постоянния и дали той е в границите, които са посочени в закона.

Ами, добре, ама аз познавам...

 И ако не отговарят...

...лично мои роднини, които са от години в чужбина и физически си живеят там и които обаче си имат тук адреси. Сега, те ще могат ли да гласуват? Отговарят ли на условието, или не отговарят? Ако се провери в граничните служби даже кога са излезли и че не са се върнали, обаче сега вече не могат да ги хванат, че са се върнали, защото могат да се върнат през Гърция например. Никой няма да им иска... да им въведе данните, че минават границата. Как ще го решите...

Въведеният...

...този проблем?

Проблемът е така, както е посочен... Регламентацията е тази, която е посочена в закона. Ние в момента правим, естествено извеждаме един проблем, без да сме сигурни верен ли е той, или не е верен, като прав е г-н Петров, че няма абсолютен контрол за преминаването през границата на страната. Но това беше...

Ама не, аз ви описвам ясна ситуация. ЦИК сте в безизходица, и то не заради вас. Напуснал човек преди три години, връща се и... връща се в други ден, минава през Кулата, показва си само отдалеч личната карта, както в момента е проверката там, влиза в страната...

Значи, граничният контрол не е от значение при упражняване активната избирателна...

Кой ще го хване къде е бил, отговаря ли на условието да е бил тук?

Значи, ще направя една принципна разлика. Кандидатите за представители в европарламента трябваше да са живели през последните две години в страната. За лицата, които ще избират на 20 май, които ще пуснат своята бюлетина, трябва да имат постоянен адрес на територията на страната и настоящ адрес на територията на страната или в друга държава - член на Европейския съюз. И тази регистрация както на постоянен, така и на настоящ адрес, трябва да бъде поне най-малко 60 дни от последните три месеца преди датата на изборите. Така, ако ние с вас сме си заявили постоянен и настоящ адрес още през 2000 година, самият факт, че ние сме подали тези заявления и сме регистрирали, и сме обявили нашите адреси на територията на страната, отговаряме на правото да можем да упражним своя вот...

Независимо, че ни е нямало изобщо.

Принципно би могло...

Защото има пълно...

...и лицата, да, да не бъдат...

...разминаване между данните в тези регистри, което се доказва от бележките, дето са издавали от съответните служби и представени пред Върховния административен съд, че сестрите са си с адреси в България.

Аз разбирам, че въртим се около проблема да съпоставим медицинските сестри, които бяха кандидатирани за членове на Европарламента, заедно с всички останали български и чужди граждани на Европейския съюз, които ще избират на 20 май. Знак за равенство тук няма. За изискванията за кандидатите са по-сурови отколкото, и по-строги, отколкото изискванията за онези, които ще гласуват.

Тоест вие изяснихте, че няма изискване за физическо пребиваване в страната, а по-скоро документно пребиваване в страната...

Абсолютно...

...за да може да се гласува.

Абсолютно правилен ви е изводът. Затова главна дирекция ГРАО изключи от избирателните списъци онези, които формално не отговарят на изискването да имат постоянен и настоящ адрес. Така е предвидено в закона. Тък обаче въпросът стои, че действително за кандидатите за европарламент, в това число и кандидатираните от партия "Ред, законност и справедливост" пет медицински сестри и д-р Здравко Георгиев, те не отговаряха на по-строгото изискване, а именно физически да са живели на територията на страната или в друга държава - член на Европейския съюз. А те не са живели, защото бяха задържани, независимо дали е по тяхна воля, или не е по тяхна воля.

Друга тема по страниците на вестниците - предизборният телевизионен клип на "Атака", който Централната избирателна комисия, вие ще обясните точно какво реши. И по-скоро се поставя... Това е този клип, в който в Париж, в Лондон, във Венеция, Тауър Бридж, Айфеловата кула се превръщат в минарета, има реплики към други политици от други партии, че са национални предатели. И вие сте решили, доколкото разбирам, че те накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидати, и заради това не могат да бъдат излъчвани. Какъв обаче ще бъде механизмът, по който, и кой ще носи отговорността, ако такива клипове все пак бъдат излъчени, дотолкова, доколкото медиите не могат да бъдат цензорът, който ще решава? В случая БНТ са се презастраховали и са ви питали. Обаче всеки може да набеждава клипа на другия, че с нещо го засяга. Кой ще отговаря, кого ще санкционирате, ако такива клипове се въртят?

В този клип имаше и други послания, като например, ще цитирам само и ще си позволя само, защото той е изведен - да спрем фесовете. Това беше и едно от най-силните послания, нарушаващи добрите нрави в нашето общество. Отговорността при излъчването на определен клип на партиите и на коалициите не само по Българската национална телевизия, но по която и да е друга медия, зависи от преценката на ръководството на медията. Всички радиа и телевизии по Закона за радио и телевизия също имат правомощията и са задължени да не излъчват предавания, в които се накърняват както добрите нрави, така и се подбужда към расова, етническа, национална...

Добре де, ама те преди малко на живо, тук, в студио, се обиждаха, да кажем. Сега, нали, казвам им - не се обиждайте, не си говорете така, обаче те така си говорят. Какво правим в тази ситуация?

Имаме различни ситуации. В ситуацията, която вие дадохте пример, те са на живо в момента на предаването и помежду си разменят обидни реплики, могат да се съдят, ако искат...

Едни други.

...помежду си кандидатите, ако са се обидили.

Да.

Или ако преценят, че трябва да се...

Но ако казвате, че...

...занимават с това.

Но че ако е на запис и медията го пусне...

Ами, тук имаме вече един агитационен клип. В конкретния случай "Атака" беше представила встъпителен клип, с който трябва да стартира...

И щяхте да глобите...

...предизборната кампания.

...БНТ, ако го бяха пуснали, без да ви питат, така ли?

Ако имахме жалба срещу този клип, тогава Централната избирателна комисия беше длъжна да се произнесе има ли нарушение на предизборната кампания, в частност има ли пак нарушение на добрите нрави. Вероятно решението щеше да бъде такова, каквото и становището на Централната избирателна комисия...

Добре, де, ама въпросът с отговорността е доста сериозен, защото тогава излиза, че, за да са спокойни всички медии, трябва да ви изпращат каретата, които ще публикуват партиите, клиповете, които ще се излъчват, за едно предварително одобрение, което пък намирисва на някакъв вид цензура на кампанията от ЦИК.

Не, ние не искаме...

Защото, съгласете се...

...ние не искаме да се превръщаме в цензори и това не ни е дадено в правомощията.

Хубаво, в този клип се говорело за национални предатели. Но ако било заменено и няма това за фесовете, дето, нали, не е харесало на комисията, обаче ако беше, както Сидеров казва, сменено с благодетели на чужди интереси, и сега се започва едно разсъждение кой ще реши това. БНТ ли ще реши, ЦИК ли ще реши, при такива по-завоалирани послания какво ще бъде поведението на Централната избирателна комисия и кой ще бъде наказван? Иначе и ние да вземем да ви пратим всички клипове, които са ни заявили партиите, да ги проверите, вътре може да има някоя крива дума. Не е толкова прост въпрос.

Не, не е прост естествено. Но всяка медия има свое ръководство и своите отговорности и задължения. Така че клипът, който е представен от която и да е политическа партия, коалиция или инициативен комитет, естествено подлежи първо на преглед от страна на редакционната, редакторите на съответното предаване, където ще бъде излъчено. Вероятно никой, преди да се излъчи, не се пуска на сляпо в ефир или чрез визуални средства един агитационен клип. На първо място, отговорността идва на самата медия, която ще го излъчи. Естествено на централната комисия не е дадена ролята на цензор и ние не бихме искали да бъдем нито поставени в това положение, нито да ни се делегират подобни правомощия, защото, първо, не сме медиен регулаторен орган, второ, не сме онези, които ще кажат непременно - излъчете този клип и не излъчете. Ние можем да дадем само становище и това го направихме с встъпителния клип на "Атака", че според мнението на

Централната избирателна комисия той накърнява добрите нрави. Отговорността за неговото излъчване или за неизлъчване тежи върху съответната медия, при която този клип е бил предоставен. А ясно трябва да се знаят правомощията както на всеки един държавен орган, на всяка медия, която ще излъчва един такъв клип. Естествено същият този клип с доста подобрени или извадени от него послания, каквито и аз цитирах, се е въртял по телевизия "Скат".

И сега на "Скат" какво ще се случи? Ще бъде ли наказвана?

Нямаме жалба до "Скат". Ние не можем да се самосезираме и да наказваме поголовно само по наше...

А ако има жалба?

Ако има жалба, ще се съберем на заседание и ще се прецени.

Имате ли право да накажете...

Имаме право да накажем при нарушение...

...по този член за добрите нрави?

Имаме право като орган, който контролира предизборната кампания по медиите в страната и който осъществява ръководство при законосъобразното провеждане на избори, имаме право естествено. И ако преценим, че има извършено административно нарушение, да се издаде акт.

Казусът със сътрудниците на комунистическата Държавна сигурност, днес вестник "Сега" пише под главата си, че десет агенти на Държавна сигурност ще се състезават за евровота. Имате ли вече цифрата?

Не, нямаме я, нямаме информация...

Комисията по досиетата докога трябва да ви уведоми?

Не е предвиден срок за уведомлението. Необходимо им е технологично време да извършат проверка за всеки един от кандидатите, които са регистрирани от Централната избирателна комисия, и да обяви евентуално принадлежност към бившите структури на Държавна сигурност и разузнавателното управление в собствения си бюлетин и в собствения си сайт. Вероятно ще уведомят и Централната избирателна комисия, макар да нямат изрично задължение по закон за това.

Добре, значи, възможно ли е да се получи разминаване? Държавната комисия по сигурността на информацията вече е уведомила партиите в техните проектолисти дали има или няма сътрудници на Държавна сигурност. Партиите са преценили, изключили са или не са изключили, тези партии, които са поискали, разбира се, това, това е било непублично. Сега обаче вече публично комисията по досиетата ще е задължена да обяви хората в листите, които са принадлежали към Държавна сигурност.

Възможно ли е тези две комисии, да се бият помежду си техните изводи? Какво става в тази ситуация? Ето, примерно партия, която се е проверила, не мога да цитирам, но само две или три партии, доколкото разбрах, са си проверили, проверяват се и в ДКСИ, ДКСИ им казва всичко е о'кей, после комисията по досиетата им намира нещо. Възможно ли е това да се случи? Ако се случи, какво ще стане?

Дали е възможно вече не мога да кажа, тъй като не...

Не е ли глупаво две комисии едно и също да правят?

Не съм компетентен по този въпрос. В двете комисии, техните задължения и правомощия са регламентирани в различни нормативни актове и оттам идва възможността те да посочат една некоректна или различна, различаваща се една от друга информация. Така например по Закона за избиране членове на европарламента от

Република България ДКСИ беше задължена само при поискване от страна на партийна централа или на коалиция от партии да извърши проверка, като поначало тя не носи отговорността за коректността на информацията, тъй като само координира дейности на други държавни органи, където се съхраняват архивите. Вече в комисията по досиетата, която вече е регламентирана и нейните правомощия в друг закон, и не е направена една синхронизация между отделните им правомощия, имат правото да извършват проверки, едва след като бъдат регистрирани тези кандидати, и самата тя да понесе отговорност за информацията, която тя предоставя.

Ще могат ли партиите да сменят доносници?

Понеже казах, че няма синхронизация между отделните им правомощия, не е предвидена и възможността само на това основание партиите да си сменят лица, за които излиза, че са били сътрудници, щатни или нещатни.

А може ли да се откаже тогава, примерно ако е пети, седми в листата, отказва се и всички други мръдват с едно нагоре и стават вместо 18 17 кандидати?

Възможността за посочване на ново лице в листата и изваждането на вече регистриран кандидат е при строго регламентирани изключения...

То е при смърт, трайна невъзможност...

Ами, ако се окаже на едно от тези изключения, би могло да се посочи...

Не, бе, жив си е човекът. В трайна възможност е. Обаче партията го помолва или той сам засрамен се отказва. И тогава името му ще бъде ли заличено, без да се прибавя нов кандидат?

Досега нямаме такъв казус и не мога да коментирам поставения въпрос. Имахме един-единствен, при който лицето посочи, вече регистриран кандидат, посочи изрично в молба, че е в трайна невъзможност да участва в предизборната кампания, което е предвидено условие по закон. И по този начин беше заличен от кандидатската листа и на негово място съответната партия предложи друг.

Струва ми се, че сама по себе си една молба - моля, освободете ме като кандидат в бъдещия Европарламент, не би могло да се приеме като отговарящо на изключенията, предвидени в закона.

Това, че ГЕРБ, комуто се отрежда очакване за добро представяне, няма представители в секционните избирателни, останалите избирателни комисии, дава ли повод за опасенията на лидера на партията, че ще има фалшифициране на изборите?

Не са ми известни на какво почиват такива негови опасения.

Е, не, то не негови, то е логично човек да си мисли, че като няма от някои от, така, фаворитите...

Ами, не е логично обаче...

...на изборите да няма, като няма човек вътре и почваш да си мислиш, сега, дали няма да направят нещо другите.

Не е логично обаче да се мисли, че, след като една партия няма в секционните комисии и в районните комисии свой представител, то непременно тези избори ще бъдат фалшифицирани. Това е едно доста, бих казал, доста фриволно изявление и подхвърляне, което не... както казах, не зная на какво се опира и на какво почива.

Казахте, че може би социологическите агенции им предоставят голямо... вероятно възможност те да получат голяма част от евровота. Това, което мога да кажа в тази връзка, е, че членове на районната и на секционната избирателна комисия могат да бъдат като цяло, задължително се предоставят от лица, които, от партиите, които са със своя парламентарна група в 40-ото Народно събрание. Предвидена е и възможността в състава да участват и представители или посочени и на извънпарламентарно представени партии или коалиции.

Но това означава, че те трябва да са се изрично договорили на консултациите пред областния управител, когато са сформирали състава на съответната районна избирателна комисия, или изрично да са се договорили, че представители на ГЕРБ ще влязат в секционните избирателни комисии и в кои изрично, на консултациите пред кметовете на общини при състава на СИК на територията на тази община. Естествено не е изключена възможността не само на ГЕРБ, но и на други извънпарламентарно представени партии и коалиции да има лица в състава на секционни или на районни избирателни комисии. Всичко обаче предоставено на взаимната договореност между партиите по време на консултациите.

Колко бюлетини ще се печатат за всяка листа? Понеже някои казват, че участието ще е 30 процента, примерно 2 милиона. Вие ще печатате ли повече от 2 милиона и за всички партии поравно ли ще отпечатате, защото на някои, така, без да ги споменаваме конкретно, не е далеч от акъла да си представиш, че няма да вземат 2 милиона гласа. То и едва ли ще има някой, който ще получи такава част от вота. Колко ще печатате? Ще има ли пестене?

 

Отпечатването на бюлетините...

Да не вземат пък да не стигнат за някои?

Отпечатването на бюлетините не е ангажимент на Централната избирателна комисия, а е на Министерството на държавната...

Всичко минава под вашия надзор, нали?

...администрация и административната реформа. Те, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще преценят по колко бюлетини от съответната партия, коалиция или независим...

Ще има ли разлики?

...дидат да бъдат отпечатани. Когато настъпи този ден, в който ще се обсъждат по колко бройки и как да бъдат отпечатани, все още не е настъпил и ще се прецени.

Да, много е деликатно, защото може да е там съответната партия и коалиция или независим кандидат...

Няма да има...

.. .да няма наистина влияние, обаче ако излезете и кажете - ще й пуснем 10 хиляди бюлетини, защото няма да има повече, и ще вдигнат вой до небето, че...

Б. Троянов: Поначало се отпечатват...

...ще гласуват милиони за тях.

...по правило, имайки предвид опита ми в предишни комисии, се отпечатва равен брой за всяка една партия, коалиция или независим кандидат. Тя може да не бъде на сто процента от всичките 6 милиона и 700 хиляди избиратели, които ще гласуват, но е значително надвишаваща онези поне 60-70 процента от имащите право на глас.

Като цяло и винаги се държи и един резерв както в секционна избирателна комисия, така и при районната избирателна комисия, така че, ако не стигнат бройките и бюлетините за една партия, своевременно член от районната избирателна комисия да занесе физически недостигащи бюлетини от съответна листа на секционната избирателна комисия и да се продължи с гласуването.

Започнахте ли вече да обучавате преференциалното гласуване как ще се брои? Това, дето ще можеш 18-ия да го пишеш за пръв, и след това, като броиш бюлетините, ще трябва да броиш и съответния човек колко пъти е преместен и ако е преместен от повече от 15 процента от дадените гласове за съответната партия или коалиция, ще може да стане той евродепутат, а не първият.

Готови са методическите указания до районните и секционната избирателна комисия, които в момента се печатат и ще бъдат разпространени. Предвидили сме и начина, по който да бъдат преброявани така, че да няма грешки при отчитането на изборните резултати. На първо място се броят бюлетините, подадени за всяка една листа, след което се отразяват преференциите вътре в тази листа. Ще припомня само, че възможността да бъде извършена...

Изборните книжа ще са доста по-сложни.

По-сложен ще бъде начинът...

Протоколите.

...по който да бъдат преброявани. Протоколите почти няма промени в тях, в лицевата им част от предишни избори, с изключение на това, че на гърба на секционния протокол ще бъдат отбелязани всяка една от партиите и коалициите, които имат повече от един кандидат в своята листа, за да бъде отразено това предпочитание. А възможността да бъде извършено предпочитание зависи от самия избирател. Той може да вземе само една бюлетина и да я постави в плика, с който да гласува. По този начин неговият глас се брои за самата листа, т.е. за самата партия, коалиция или пък независим кандидат, предложен от инициативен комитет, а може да изрази и свое предпочитание, като отбележи само в едно квадратче от всичките изредени от партии или коалиции кандидати, и по този начин ще бъде проверено дали този негов кандидат е събрал повече от 15 процента от действителните гласове, подадени за тази листа. Едва тогава той ще бъде избран като евродепутат, стига партията да прескочи онзи необходим праг, за да участва в разпределението на мандатите.