Трябва да се търси начин за оптимизиране работата на ТЕЦ-овете
Трябва да се търси начин за оптимизиране работата на ТЕЦ-овете / снимка: Sofia Photo Agency

Христо Ковачки, бизнесмен, в интервю за предаването „Седмицата” на Дарик радио

Вярно ли е да се каже „собственикът на ТЕЦ-овете в Бургас, Враца и Плевен”?

По-скоро консултант по тези трите сделки.

Четох много статии за вас и вие навсякъде обяснявате това за консултациите. Кой е собственикът?

Има си юридически лица, които са собственици. Тези юридически лица...

А вие собственик ли сте на собствениците, на юридическите...

Не, не съм собственик на собствениците. Просто в някои сделки участвам като консултант. Ние сме, така, една сериозна структура, която се занимава с привличане на капитали. Това са чисто финансови инструменти, с които решаваме инвестиционни проекти.

А чия собственост са тогава тези три топлофикации?

Тези три топлофикации са собственост на три юридически лица, които ние сме им осигурили финансиране на тези три юридически лица, така че ние имаме дотолкова...

А те офшорки ли са?

Не, те са... може да се извадят в ДАКСИ и да се видят. Това са три юридически лица, на които ние сме осигурили финансиране, намерили сме инструмента, финансовия инструмент, и това, че ние имаме отношение към тези топлофикации, е от гледна точка на това, че има определени ангажименти по изпълняване на инвестиционната програма на тези топлофиакции, от гледна точка на това, че те трябва да си върнат кредитите, които са взели. И поради тази причина, така, малко по-активна е нашата позиция в медиите.

Сега, вие окончателно ме объркахте. Всъщност кой е собственик?

Смятайте, че, да кажем, ние стоим...

Тоест богатите хора, понеже вас ви изкарват, че вие сте богат и ...

... зад тези проекти, така че да не го това нещо коментираме. Ако на вас ще ви е по-удобно да ме наричате мен собственик, наричайте ме собственик.

Но всъщност вие не сте?

Юридически не.

Това малко като с ЦСКА – опитваха се да ми обяснят кой е собственика, или няма прилика?

Проблемът е, че дотолкова сложни станаха финансовите инструменти в света, че това понятие „собственик” понякога се размива.

Не, защото това е важно, за да е ясно от кого „Атака” ще национализира... или с подкрепата на СДС, и впрочем говореха абсолютно сериозно за такъв вариант, или да се използва инструмента по лицензиите за назначаване от държавата на особени управители на тези дружества, които се управляват лошо според депутатите, които дебатираха.

Винаги, когато под някаква форма държавата упражнява натиск върху икономически субекти, винаги този натиск не е завършвал добре. Това поне историята го показва.

Имате предвид предстоящата национализация или вече случил се натиск?

Не, имам предвид каквато и да е форма на натиск върху частни икономически субекти, защото до въвеждане на /.../ управители и някакви такива функции, които могат да се делегират на опредени лица, това ще наруши правата на собственост на съответните компании. Поради тази причина аз мисля, че нещата ще станат по-лоши.

Добре де, обаче как ще убедите сега софиянци, че е добър вариант да се приватизира „Топлофикация” например, може и да не е само софиянци, има и други дружества, които са останали за приватизация, как ще ги убедите, че е добър вариант, след като виждат този резултат в Плевен, във Враца, в Бургас? Цяла седмица ония хора ходят, търсят бойлери.

Проблемът, който се получи и, за съжаление, много силно беше политизиран, беше проблем на „Булгаргаз”. Трите топлофикации...

Нали вие имате да му давате 9 милиона според вас, 12 според тях, няма да спорим за милионите?

Те всички в тази държава имат да дават на някой. Общата междуфирмена задлъжнялост е към порядъка на 40 милиарда. Това, че те имат да дават, топлофикациите на „Булгаргаз”, не означава, че те нямат да вземат от НЕК. И това нещо е една такава добра схема, която, докато всички икономически субекти работят, тя съществува. В момента, в който, да кажем, някой започва да натиска, търси някакви форми на натиск, това означава, че се променят просто правилата на икономиката. Но аз искам да се върна на това, че в трите топлофикации, това са единствените, между другото, топлофикации, в които са инвестирани пари, плюс „Топлофикация – Велико Търново”, са инвестирани някъде от порядъка на 40 милиона евро. Това не е направено в нито една от топлофикациите в България за... сигурно за последните 20 – 30 години. Инсталирани са 70 мегавата нови мощности, това всичко когенерационни инсталации, като е инсталирана най-голямата турбина на Балканския полуостров – 33 мегавата, която е закупена от "Дженерал Електрик". И формата на използване на природния газ на входа като гориво максимално е оползотворен, тоест най-високо КПД. На изхода на тези топлофикации се получава електроенергия и топлоенергия. Електроенергията се заплаща от НЕК, а топлоенергията се заплаща от граждани, от определени юридически субекти, от обществени сгради и така нататък. И в момента тези топлофикации, освен че си обслужват задълженията, които трябва да си обслужат, тъй като те са използвали кредитен ресурс за тази инвестиция, се опитват по някакъв начин да си върнат и задълженията към „Булгаргаз”. Към началото на годината трите топлофикации са дължали на „Булгаргаз” 35 милиона лева. Това са задължения стари, които са разсрочени за пет години, и текущи задължения. Аз не искам да ги разглеждам различно по простата причина, че се ...

А колко са били текущите в началото на годината?

Не мога да ви кажа, но...

Защото сега вие казвате БВП 12. Въпросът е намалели ли са текущите спрямо...

Не, 35 милиона лева са били общо задълженията към „Булгаргаз” – текущи и стари. Според мен, безразлично е на „Булгаргаз”дали му намаляват текущите или старите. Според мен, общата картина трябва е по-важна, че му намаляват общо задълженията към определени икономически субекти. И към днешна дата тези задължения на топлофикациите са 31 милиона, тоест с 4 милиона те са задлъжняли. От началото на периода за 55 милиона лева са били сметки, които „Булгаргаз” е фактурирал към топлофикациите, за газ, а те са платили към 59 милиона лева на „Булгаргаз”.

Добре, обаче картината ..

Тоест с 4 милиона лева те са надплатили.

Картината, която вие описвате – признавате задължение, но твърдите, че то е по-малко, отколкото е било в други периоди, и че нещата вървят на добре. Тогава трябва да имате някакво обяснение, че в този момент ви притискат да плащате.

Не е логично това... Какво значи „притискане”? Това е некоректно отношение. Ти не може...

Не, не, явно...

... този клиент да застанеш и да му кажеш – в течение на един месец искам да си върнеш на всяка цена...

Не, то явно може, след като го правят. Вие какво обяснение си давате? Какъв сигнал ви дава българската държава чрез „Булгаргаз”?

Сигналът е много простичък - „Булгаргаз” не е коректен към своите клиенти.

Той го дава на вас, конкретно.

Той го дава на всички топлофикации, към всички топлофикации, включително и към „Топлофикация - София”.

Не, тези три, тези три бяха изрично извадени на преден план...

Те бяха...

... тези, с които вие сте свързан като консултант, както казвате.

Те бяха най-лесни да се извадят пред публичното пространство, защото, ако беше извадена, да кажем, „Топлофикация - София”, щеше да е още по-голям политическият скандал. Може би затова е избрано...

Да, София... също беше извадена друга тема. Но вие не виждате никакъв политически или бизнесмотив, насочен конкретно към вас?

Ние предложихме няколко схеми за разсрочване на „Булгаргаз” още в началото на месец септември, като...

И те вчера приеха някаква схема.

И те вчера приеха разсрочване до края на ноември...

Така.

... като задълженията на топлофикациите ще бъдат погасявани от вземанията на топлофикациите от НЕК.

Тоест НЕК ще дава парите на „Булгаргаз”...

Да.

... които има да дава иначе на топлофикациите.

Които има да дава на топлофикациите.

Те ще стигнат ли?

Разбира се. Всичко е /.../, направено. Ние това сме го предложили от преди...

Тоест физически топлата вода е гарантирана на Бургас, Враца и Плевен?

Аз само искам да допълня, като говорим за икономическата картина и като ви обяснявам, че тези трите топлофикации са намалили задълженията към „Булгаргаз”, да кажем, с 10 – 15 процента, за сметка на това София от 150 милиона в началото на миналата година задължения към „Булгаргаз”, в момента има към 220 милиона лева задължения. Тоест тя си е увеличила със 70 милиона лева задълженията, тоест тя е реализирала някъде от порядъка на 50 – 60 милиона, може би, загуби и някъде може би по-голяма сума несъбираеми вземания, което тя е реализирала по отношение на тази икономическа дейност.

Не, аз отлично ви разбрах и слушателите сигурно разбраха тезата ви. Единственото необяснимо е как така вие не можете да се сетите какво искат да ви кажат. Точно на вас. Защото можеха да се занимават с „Кремиковци”, можеха да се занимават... „Булгаргаз” има големи други длъжници, които са индустриални предприятия. Очевидно има послание към вас. Аз нямам идея какво е, но би трябвало вие да имате.

Според мен посланието беше към всички топлофикации. Посланието беше, че „Булгаргаз” няма пари да плаща и започнаха да се говорят за 5 – 6 милиона, за 7 – 8 милиона лева, когато зам.-изпълнителният директор на „Булгаргаз” каза, че 150 милиона долара му е вноската, която трябва да направи за месец октомври към „Газпром”, така че на фона на тези големи цифри това да се занимават с 5 – 6 милиона лева, при това почти обезпечени вземания, предложени да се покрият чрез вземания от НЕК, според мен от чисто икономическа точка е /.../ логично. Но често пъти в политиката не могат да се намерят логични обяснения.

Тоест виждате политика. Може ли тази политика да стигне до там да се спира топлата вода в градове, управлявани от опозицията?

Това не искам да го коментирам по простата причина, че смятам, че нямам достатъчно аргументи и трябва да гадая в тази ситуация.

Виждате ли, или не политически мотив?

Не, по-скоро виждам проблем...

Това, че вие се занимавате с партия, въпреки че пак четох много интервюта, в които отричате, че са занимавате с ЛИДЕР повече от това да симпатизирате.

Не смятам, че... това, което направи „Булгаргаз” към нашите топлофикации, бяха чисто икономически действия, които...

Няма връзка с ЛИДЕР, с опозиция, с политика?

... не смятам, че са най-доброто, което „Булгаргаз” можеше да направи, и смятам, че ако е имало някакви политически действия, то те не са засягали конкретно мен.

Преди малко казахте пък, че не можете да си обясните нещата в политиката.

Често пъти те и в икономиката нещата стават нелогично, особено когато, нали, от другата страна за партньор ти е държавно предприятие, много неща стават алогични.

Депутатите преди малко остро критикуваха начина на приватизация. Употребиха „жълти стотинки”, начина, по който са придобити... става ясно не от вас, вие само сте помогнал, то това... да похвала такъв консултант, че уредил толкова добре нещата за своите клиенти.

Чисто икономически искам да ви кажа, че плановете за възвръщаемост на тази инвестиция, която е направена в тези три топлофикации, беше от порядъка на седем години. В момента ние /.../ 13 - 14-годишен период. И това е за сметка на това, че няма едно истинско държавническо... държавническа стратегия по отношение на развитие на топлофикационните дружества. И аз искам още един път да заявя, че докато не се реши истински как да се развиват топлофикационните дружества, това ще бъде проблем на цялата енергетика.

Вие какво предлагат? Как да се развива?

Това, което трябва да се направи в един много кратък период, това е да се промени регулаторната рамка за промяна на цената на топлинна и на електроенергия на топлофикационните дружества, тъй като няма логика цената на суровината на входа да се увеличава на всеки три месеца, а пък цената на продуктите, които произвеждат топлофикационните дружества, да се промяна един път годишно.

Това казаха и Шушулов и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Ние за това говорим от три години. За три години, едва когато стана този скандал...

Тоест вие искате на три месеца да се промяна цената на парното, на колкоито газа.

Не, в момента, в който се промени цената на входа, трябва по същия начин да се променя и цената на изхода. Второто, което трябва да се... трябва да се реши въпросът с етажната собственост. Всички европейски топлофикации и всичко европейски топлофикационни дружества.... клиентите на топлофикационните дружества – това са абонатните станции. Оттам нататък не ги интересува по какъв начин те си плащат. В момента клиентите на топлофикация – това са всички апартаменти, всички лица, които ползват топлоенергия. И това създава редица сложности. Освен това трябва да се криминализира кражбата на топлоенергия, защото много хора злоупотребяват с това нещо, правят го за сметка на своите съседи и негативните ги получава топлофикационното дружество.

Тук веднага възражението е – да, обаче хората не плащат, защото нямат доверие. Той и Вальо Топлото, Валентин Димитров тази седмица казва: „При мене „Топлофикация - София” беше на печалба”. И веднага продължението е - но след него вече никой не вярва на „Топлофикация” и затова не плаща. Хората си мислят, че тези пари, дето ги дават, всъщност те не са за топлоенергия, ами са за далавери, за хубав живот на тези, дето управляват.

Това е решение на всеки един човек. Той може да не ползва топлоенергия, нали, никой не може на сила да го задължи да ползва топлоенергия. Нека да ползва тогава друг вид енергия, нека да си решава проблемите, но да не се лъжат топлофикациите, защото няма как да излезе икономика, ако, да кажем, 10 или 20 процента в блока ползват електроенергия, 20 или 30 процента крадат и останалите хора не ползват електроенергия. Тогава се получава една много завишена сметка по простата причина, че тя се разпределя, топлоенергията, нали, неравномерно на хората, живеещи в блока, има много загуби и така нататък. И ако, нали, има желание да се ползва тази услуга и тя да бъде истинска тази услуга, трябва, нали, да се подхожда към целия този проблем професионално.

Искате ли да консултирате и продажбата, или по-скоро покупката на „Топлофикация - София”?

„Топлофикация - София” е дружество, което се намира в лошо финансово състояние, така че лично ние като икономическа структура, проявяваме интерес към „Топлофикация - София”, но не на всяка цена. Тоест това не ни е на нас основното нещо, което смятаме, че е важно за развитието на нашата структура, развитието на нашите икономически проекти. Ние видяхме, че да се инвестира в топлофикациите, това е... това са едни дълги инвестиции. Има отрасли в икономиката, които са с по-добра възвръщаемост, които дават възможност на по-бързо връщане на инвестициите. И това, че ние в момента защитаваме позициите на топлофикационните дружества, това е изхождайки от твърдата ни убеденост, че те са част от енергийната система на България и те произвеждат 3 хиляди мегавата топлинна енергия.

Каква е цената, на която искате „Топлофикация - София”?

Аз първо искам да кажа, че от гледна точка на стратегията, за която говорихме преди малко, вие ме попитахте какво трябва да се направи веднага, аз ви казах чисто в такъв...

Прагматични неща.

... прагматичен, да, план и в един, така, един кратък период това трябва да се направи. А в стратегически план принципно трябва да се промени цялата енергийна стратегия от гледна точка на топлофикационните дружества. Ще ви дам един пример – преди 15 години в Чехословакия 30 процента от топлинната енергия се е произвеждала от твърди горива, 70 процента от газ. В момента съотношението е обратно – 70 процента от твърди и биогорива, 30 от газ.

И вие споменавате някъде, че сега с тези истории с газа мислите и за евентуална инвестиция обратно, пак да върнете въглищата.

Трябва да се инвестира в твърди горива, във въглища, в биомаса, в отпадъци.

Ще го правите ли това в тези топлофикации в Плевен, в Бургас, във Враца?

В момента във Велико Търново планираме изграждане на 3-мегаватова централа, която да работи на био отпадъци и на други отпадъци, така че това ще бъде първият проект. Струва 8 млн. евро цялата инвестиция и аз мисля, че може в края на следващата година този проект да бъде реализиран. И това ще бъде стъпка във всички останали топлофикационни дружества, защото няма как да се оцелее в една конкурентна среда, когато цената на суровината на входа ти се променя от порядъка на 70-80% в течение на една година, а ти имаш проблеми със събираемостта и в края на краищата постоянно някакви обвинения, че услугата, която се предлага, не е качествена.

Добри ли са условията, договорени с Русия за газа, или поне това, което виждате, че рефлектира върху вашия бизнес?

Не знам, не съм експерт в договори, свързани с доставка на газ...

Спорът, който се очерт...

Истината от гледна точка на цената на газа в момента в страната е следната. Ще ви дам един пример. В Румъния 240 евро е цената, която е регулираната цена на пазара, но спокойно може да се купи и газ, да кажем за големи потребители, от порядъка на 200-220 евро на 1000 кубика. Докато в България вече с новото увеличение цената сигурно ще отиде от порядъка на 280 – 290 евро на 1000 кубика, което означава, че ние вече по отношение на Румъния ставаме неконкурентни. Тоест цялата наша индустрия, която използва газ – това е металургия, това е химическа промишленост, стъкларска промишленост, керамична индустрия и така нататък, всичко това става веч все по-малко конкурентноспособно. Освен това от гледна точка на външнотърговския баланс според мен е грешно да се харчат пари за отопление, използвайки горива, които се внасят отвън. И мисля, че трябва да се търсят възможности за използване на местни горива, които да решават проблема с отоплението.

Това са биогорива и въглища.

Биогориво, въглища, всякакви такива начини за използване на местни ресурси, които могат да се...

Спорът, който водеха депутатите е дали ако имаше един договор до 2012 г. трябва да си го изкараш до край, но той е много по-изгоден, и още през 2008 г. да се навиеш на по-неизгоден за тези четири години, и ако ти гарантират обаче по-прилични условия до 2030 г., ако обаче се съгласиш да загубиш добрите условия за няколко години. Тоест...

Аз мисля, че българи ще живеят в България и след 2012 г. и ако се седне да се говори надълго и нашироко какво ще се, защо не е направено, какво ще стане между 2008-2012 г. , просто ще изгубим време. В момента имаме един договор, който нашето правителство го е подписало, и както и да го коментираме, той договорът е подписан, влязъл е в сила и той ще се спазва този договор. Според мен по-важно е да се направи такава стратегия, че нашето общество от тук нататък да има много по-голяма сигурност за развитието на обществото, за икономиката, която реализира това общество, и това са въпросите, които ние вече от няколко години се опитваме да ги поставим. За съжаление има една много трудна чуваемост. И едва когато стана проблем, когато стана криза, когато почна това всичкото нещо да се коментира, когато хората започнаха да си купуват бойлери, едва тогава се заговори, че трябва да се смени регулаторният период, трябва да се променят Закона за етажната собственост и така нататък. Ние от три години сме сезирали всички държавни органи – като се започне от парламента – всички комисии, които се занимават с тези неща, МС, премиер, президент – всички ние сме ги сезирала и сме им обяснили, че това е проблем. В един момент стана проблем, оказа се, че няма пари, с които „Булгаргаз” да си плаща за суровината, и се опитват всячески това нещо да се политизира. Според мен основите са чисто икономически и ние вместо да се занимаваме да си говорим как трябва да се, дали да има национализация на дружества, които се занимават с битови услуги, или трябва да търсим други варианти как това нещо да се пречи на тези дружества, според мен много по-логично е да се търсят начини как да се оптимизират всички тези дружества.

За София последно ще участвате ли или не?

В София трябва да се направят няколко топлоелектроцентрали, които да работят на въглища, които да произвеждат топлинна енергия и тази топлинна енергия...

Вие ще участвате ли в такъв проект? Ще правите ли такива принципно?

Не, аз искам да кажа какво трябва да се прави от гледна точка от стратегическото развитие на София. А доколко София за нас ще бъде интересна, зависи от цената, зависи от условията. Досега много пъти управляващите не даваха възможност на български компании да участват в приватизационни сделки. И това показа „Топлофикация – Пловдив”, „Топлофикация – Варна”, те бяха приготвени за чужди инвеститори. И аз смятам, че тези чужди инвеститори нищо не са направили от гледна точка на развитието на топлофикациите, нито има инвестирани някакви финансови ресурси в Пловдив, нито има във Варна. Те стоят и според мен ще бъдат на доизживяване, ако нещо не се направи поради това нещо.

Ще консултирате ли, терминът, който вие избрахте, новия енергиен холдинг? Ще участвате ли в някаква форма?

Не, не. Новият енергиен холдинг си е държавно предприятие, има си съответните...

Интересно към него? Някакъв процент да участвате?

За нас като българска компания енергийният холдинг е прекалено голяма структура и аз мисля, че е смешно да се говори, че имаме някакви интереси...

Какъв е мащабът, който целите? Казват, че сте енергийният бос на България. И веднага задават въпроса как пък точно Христо Ковачки стана, но, хайде, тази част да я пропуснем.

Мога да ви обясня, че тезим топлофикации, за които до сега говорихме, бяха купени на цена...

С кредити /.../

... многократно надвишаваше стартовата цена, която беше определена. Като цяло ще ви кажа, че „Топлофикация – Плевен” беше купена за 25 млн. лв., като началната стартова цена беше в порядъка някъде на 6-7 млн. лв. Ще ви кажа... с тогавашния представител на /.../ съм имал един разговир и той ми каза: „Вие сте луди. Защо сте дали 25 млн. лв? Нашите анализи показаха, че тази „Топлофикация” струва в порядъка на 2,5 млн. лева”. Аз казвам: „Ние смятаме, че това е интересно, важно е за развитието на икономиката и поради тази причина инвестирам. Смятаме, че има потенциал”. Виждате в какви големи разлики се различават прогнозите, да кажем, на една голяма фирма към този момент и цената, която е реализирана. Така че от чисто гледна точка защита на държавническия интерес цената, по която са продадени топлофикациите, е много висока и това е добре за държавата.

Финансовата криза с кредититв по света ще се отрази ли на бизнеса ви?

Не, абсурд. Ние имаме много малко кредити за мое много голямо, така, удовлетворение, ние голямата част от кредитите успяхме да ги върнем за последните 3-4 години.

Тези кредити, с които казвате някъде, че сте всъщност купил предприятията. /.../.

Значи, 40 млн. евро, това, което говорих за, това, че са ползвали тези трите топлофикации, мисля, че повече от половината кредити са върнати към момента и другите кредити са обслужват, част от кредити са разсрочени, така че от чисто финансова гледна точка и от чисто движение на парични потоци няма никакъв проблем.

Какви са сравнения може да направите с пазари на които също има енергийни дружества ваши? Там пак ли ще употребяваме термина „консултурате”? Сърбия?

Мога да ви кажа, че Сърбия енергийно стои по-зле от България към този момент. Тоест, ако приемем инсталираните мощности, цената на електроенергията, цената на газа в Сърбия е по-висока отколкото в България. Но пък това, което е важно за Сърбия, е, че тя има огромен потенциал. Те в момента са допуснали тази грешка, която я допусна нашето правителство или нашите правителства за последните 15-20 години. Не беше обръщано сериозно внимание на собствените енергийни източници. И в Сърбия, както и в България, техните въгледобивни дружества, техните топлофикационни дружества не се намират в добро финансово състояние. Но пък има много, така, желание от държавата да има един процес на оздравяване. Освен това те имат страшно големи залежи на собствени ресурси, на въглища най-вече. Мога да ви кажа, в момента ние се опитваме да структурираме изграждането на една 900-мегаватова централа в... на територията на Ковин. Това е един град, който се намира на Дунава. Според мен, цената на електроенергията, която ще се получава в тази електроцентрала, ще бъде може би една от най-евтините на територията на Балканския полуостров. И това ще бъде...

Заради това, че има въглища?

Да, въглищата са там. Те са с много ниски... с много добри показатели и с много малка откивка.

Има ли напредък в разследването кой уби изпълнителния директор на „Атоменергоремонт”, име, също свързано с вас? /.../.

Ми, не мога да ви кажа. Разследващите органи не ни казват нищо конкретно. Ние също си водим наше разследване.

Това питам ви по повод на това, че тази седмица също имаше тежко криминално престъпление, нападението над главния редактор на „Фрог Нюз” Огнян Стефанов. Там някаква идея?

Далече съм от тези неща.

От всякакъв род?

За пръв път разбирах, че има „Фрог Нюз”, такъв сайт, когато разбрах, че е имало, така, нападение срещу главния им редактор.

Добре, трябва да свършваме. Много интересно е подредена българската енергетика. Аз след разговора със Стефан Гамизов, и той консултант, сега с вас, и вие консултант, нещо не се връзва с това консултиране. Хора, които казват, че са мощни, с големи възможности, се представят по този странен начин на консултанти.

Аз ви казах, това, което ние правим, ние структурираме конкретни икономически проекти, осигуряваме финансиране на тези проекти и съответно...

Добре де, вие ги... по-просто да го кажем, значи, това са някакви физически лица и фирми, които...

Да, юридически лица.

Да, тази фирми какви са? От къде ги намирате? Кои са основните? Те са чужди някакви инвеститори или тука наши хора?

Ми, смесени са взаимоотношенията. Има...

Кое е най-големия в тези топлофикации примерно? Физическо лице ли е, или е фирма?

Аз ви казах може да влезете в /.../ и да видите кои са собствениците на топлофикацит, кои с кой е свързан. Ако, нали, имате добро желание, това може да го направите. Лично аз, моето име, не фигурира в тези топлофикации като име. Но това, което мога да ви кажа, че ние твърдо стоим зад тази проекти. Ние сме осигурили финансирането на тези проекти. Ние сме гарантирали финансирането, ние много точно следим изпълняването на... както на инвестиционна, така и на погасителния план, така и всички икономически параметри на тези топлофикации.

Добре, важна практическа информация - топла вода в Бургас, Враца и Плевен ще има, поне до ноември?

Не, ще има и ще се развиват топлофикациите, и това, което ние ще им предлагаме на тях като услуга, ще бъде най-евтина, според мен, в България.