МЗП ще предложи нова субсидия за компенсиране на загубите на млекопроизводителите
МЗП ще предложи нова субсидия за компенсиране на загубите на млекопроизводителите / netinfo

През седмицата млекопроизводители от страната се събраха на протест през Министерството на земеделието и продоволствието. Те настояваха за незабавно отпускане на средства за изхранване на животните и по-високи държавни субсидии за млякото. Какъв е отговорът на правителството? Интервю със заместник-министъра на земеделието и горите Светла Бъчварова.

Защо не може да бъдат дадени целогодишни субсидии от 20 стотинки за литър мляко, както искат млекопроизводителите?

Целогодишни субсидии за литър мляко не могат да се дадат в рамките на 2008 година поради факта, че защитените държавни помощи от 2006 година предвиждат възможност увеличаване на финансовия ресурс с 20 процента спрямо 2006 година. Това означава, че ние използваме максимално възможните средства и ресурси, които ни позволява Европейската комисия, без да има за това санкция. И затова, тъй като тази държавна помощ вече е нотифицирана, има трудности с нейната по-нататъшна актуализация, това, което се опитваме да правим, и имаме среща с браншовите организации в понеделник, е да инициираме нова държавна помощ и тя да бъде насочена към закупуване на фуражи с цел компенсиране на загубите от доходи на млекопроизводителите.

По колко стотинки за литър мляко може да даваме в рамките на това, което ни позволява ЕС?

Няма ограничение за това колко на литър можем да дадем, а ограничение на общия финансов ресурс. И ако ние през 2007 година сме отделяли ресурс в размер от 9 милиона лева, 2006 година този ресурс е бил също 8,5-9 милиона, възможността е да се предвиди ресурс в размер на не повече от 11 милиона лева. Затова ние преценихме, че в тези трудни моменти, в които има дефицит на фуража, а освен това и цената е висока, себестойността на крайния продукт е по-висока, отколкото изкупната цена, която в момента се реализира, затова предложихме от 1 януари да стартира линия с 20 стотинки на литър месечно за качествено мляко. Говорим освен за кравето, биволско, козе и овче мляко.

Добре, ама... т.е. сега вие давате 20 стотинки, те искат 20 стотинки. Къде е разликата? Те искат за всичкото мляко цяла година?

Но ние не можем да излезем от ресурса, който в момента сме заложили - 11 милиона лева.

Ами така щели да свършат за 3 месеца тези пари.

Затова решението е да бъде прехвърлен на ресурса, а не целогодишно. Това е разликата в искането на млекопроизводителите с това, което ние можем да направим във връзка с...

Тоест вие изтегляте в началото на годината, още от началото на годината да се дават по 20 стотинки на литър мляко, обаче те ще свършат след 3 месеца примерно тези пари и тогава вече няма да се дават 20 стотинки. И те протестират срещу това млекопроизводителите.

Точно така. Няма да се дава за литър мляко като субсидия. А възможността, която се опитваме да реализираме с нотификация на нова държавна помощ, е да се дадат средства на животно за изхранване, като срещу него се предоставя... срещу тази тази държавна помощ оправдателни документи за закупен фураж. Защото основният проблем е цената на фуражите.

Тоест заради по-скъпите фуражи животновъдите настояват за тази субсидия на млякото.

По-скъпите фуражи, които през края на 2007 - началото на 2008 година на практика са равни на цената, изкупната цена на млякото. Изчисленията на министерството показват, че ферми със собствени фуражи имат себестойност 68 - 70 стотинки, а ферми, които купуват част от фуражите, достига до 90 стотинки на литър. Изкупната цена и повишението от предходната година, общо взето, е в рамките на 65 до 75 стотинки, според фермата и предлагането.

Каква част от фуражите ще плаща държавата по схемата, която вие предлагате?

Предлагаме това да бъде като субсидия на животно, която да се дава еднократно, и съответно срещу оправдателния документ за купуване на фуражи да сме сигурни, че тези средства са насочени именно в животновъдството.

Ама колко фураж обаче, колко време ще яде това животно този фураж?

Това, което предложиха браншовите организации, е например за... те предлагат 300 лева на крава да се предостави.

Така. А вие какво предлагате?

Моля?

А вие приемате ли 300 лева на крава?

В самия процес на нотификация на тази помощ, и пак искам да подчертая, че в понеделник имаме работна среща, плюс колегите от Брюксел също са заети да видят възможностите за нейното по-бързо нотифициране и това какво е приемливо за Европейската комисия като подпомагане, насоки, без да пречи на пазара, сме готови вероятно до средата на седмицата да видим какви са възможностите.

Добре. Сега, аз не познавам този пазар, 300 лева на крава, това стига ли за фураж да яде тази крава цяла година?

Не, това стига няколко месеца фуражът да бъде осигурен. Но все пак трябва да се има предвид, че през 2007 година беше много трудно, лоша пазарна конюнктура, цените на зърното, надяваме се тази година да бъде по-благоприятна в климатични условия, което е нормална ситуация за нашите производители, зърнопроизводители, и съответно да се нормализират и цените на фуражите, което... (лоша връзка, не се разбира - бел. ред.) и изкупните цени на млякото.

А тези 300 лева на крава...

Защото изключение е годината като ръст на цените на фуражите, съчетан с дефицит и неплатежоспособност на животновъдния сектор.

А тези 300 лева на крава, г-жо Бъчварова, в рамките на онази помощ ли са, която Европейският съюз позволява при лоши климатични условия в рамките на 3 години след влизането на България в Европейския съюз по 7500 евро на фермер?

Тази помощ от 7500 евро на ферма, това е регламент от 21 декември 2007, позволява земеделски стопанства, фирми, да кандидатстват по условия, определени чрез Разплащателната агенция и управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", да се получават средства по определени направления за подпомагане. Това означава, че всички в момента животновъдни ферми могат да кандидатстват за нея, но тъй като тя е прекалено малка и може да задоволи нуждите на стопанства, които са с малък брой животни, не повече от 25-30, а големите ферми, които изпитват реални затруднения във връзка с... (не се разбира - бел. ред.), които правят и себестойността, не могат да се възползват или не могат да се използват в пълен размер. Така че тази помощ е по-скоро желание големите ферми също да имат такъв финансов ресурс, който да не позволява техните доходи, техните инвестиции, които са правили, да бъдат под някаква форма... (не се разбира - бел. ред.)... да могат да си връщат кредитите, което е сериозен проблем за тях.

Така, за да приключим темата за...

Големите ферми в България през 2006-2007 година доста инвестираха в изисквания, свързани с подобряване качеството на суровината, и в момента тази пазарна конюнктура, съчетана с тяхната необходимост да си обслужват кредитите, ги поставя именно в това изключително трудно положение и общо взето, те са в ситуация, че трябва да намаляват животните или да търсят други възможности за допълнителни доходи. Няма как иначе да се оправят...

Г-жо Бъчварова, дали ви разбрах правилно. Значи, държавата може да даде 20 стотинки за литър мляко до изчерпването на 11 милиона лева, което е допустимата граница според договорките с Европейския съюз. На второ място, може да даде 7500 евро на фермер, който е кандидатствал за тези пари, заради лошите климатични условия. И на трето място, вие се опитвате да съгласувате с Брюксел помощ по 300, евро ли казахте или лева...

Триста лева на крава.

...300 лева на крава за закупуване на фуражи като още една допълнителна помощ, и това е максимумът, който може да бъде осигурен в рамките на Европейския съюз.

Това е максимумът, в който ние в момента търсим възможности да го реализираме на практика. Отделно искам да кажа, че тази помощ от 7500 евро буквално стартира в понеделник. До края на месеца е дадена възможност земеделските производители да подадат своите заявления в общинска служба "Земеделие и гори" или в регионалните офиси на Държавен фонд "Земеделие", така че не би следвало да пропускат срока, тъй като обработката на документите изисква няколко дни, преди те да си получат субсидиите. И затова е необходимо да направят необходимото и да отидат на място. Искам още да подчертая една друга възможност, която всяка година се реализира, но в сравнително по-късен етап. Това е помощта за подпомагане на животно, чрез държавни... националния генофонд, на конкурираната част. Тук влизат всички... (не се разбира - бел. ред.)... животни, обикновено обаче тази линия стартира през месец юни-юли. Тя е на единица животно.

Така. Г-жо Бъчварова, връзката с вас е много лоша, така че нека само на финала да отговорите кратко какво става с обезщетенията за зърнопроизводителите с пропаднали площи заради сушата и наводненията?

Тук говорим за пропаднали площи от пролетните култури.

Това е заради сушата.

Бяха направени необходимите разчети, на едно от последните заседания на Министерския съвет се прие, че ще се търсят възможности с бюджет 2008, чрез сметката на Държавен фонд "Земеделие" земеделските производители да бъдат компенсирани за пропаднали площи от царевица и слънчоглед. Така че предстои този въпрос да бъде внесен отново в срокове, които да могат да се изпълнят и от Държавен фонд "Земеделие".