Алекси Стратиев: Масова практика е при продажбата на автомобил да не се ходи при нотариус
Алекси Стратиев: Масова практика е при продажбата на автомобил да не се ходи при нотариус / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Алекси Стратиев: Масова практика е при продажбата на автомобил да не се ходи при нотариус
45172
Алекси Стратиев: Масова практика е при продажбата на автомобил да не се ходи при нотариус
  • Алекси Стратиев: Масова практика е при продажбата на автомобил да не се ходи при нотариус

От МВР предлагат автомобили без нова регистрация, 14 дни след покупката, да се смятат за нелегални. Промяната ще бъде заложена в наредбата за регистрация на моторните превозни средства и има няколко цели. Едната е да се установява къде се намира колата след продажбата, другата, да се запълнят законови пропуски при купуването на автомобили от граждани на съседни страни, които не ги регистрират в държавите, в които живеят. Така например в Румъния има 4000 превозни средства с българска регистрация и при пътен инцидент застраховката се плаща от българския гаранционен фонд. Заради това в момента фондът дължи близо 65 млн. лв. за обезщетения. Защо се правят тези промени, ето какво каза комисар Алекси Стратиев, заместник-директор на „Охранителна полиция":

Наредба № 1-45, която регламентира условията за регистрация на превозните средства в страната, има няколко промени. Една от тях е да се продължи волята на закона, който казва, че когато се прехвърли собствеността на един автомобил, този, който прехвърля собствеността е длъжен да предостави копие от нотариалния акт от службите по регистрация, а пък този, който придобива автомобила е длъжен в 14-дневен срок да регистрира автомобила си на свое име. Толкова, доколкото първото задължение се изпълнява, т.е. този, който продава автомобила уведомява службите по регистрация, че автомобилът, който той притежава и на когото е регистриран този автомобил, вече не е собственик, декларирали са го с договор, ние очакваме да се появи регистрацията на този автомобил в срока, в който законът го е разпоредил. Следователно, ако не се появи новата регистрация, защото собственикът вече не е собственик и автомобилът не би трябвало да бъде регистриран на него, има логика да се анулира регистрацията от органите на полицията. Това е една от идеите, които опитваме да се реализира чрез съответната наредба.

Защо се прави тази промяна?

Масова практика е все още при продажбата на един автомобил даже да не се ходи при нотариус. Дават се парите, дава се ключът от колата, при нас остава един собственик, който вече не знае къде му е колата. Така че това е един от ангажиментите тези неща да активизират спазването на закона. Второто е, че масови са случаите, включително и при лизинговите автомобили, когато вече автомобилът е продаден, но новият собственик не се явява да го регистрира, т.е. автомобилът е някъде при някого, не уведомява никого, въпреки че има задължение по закон. След изтичане на лизинговия договор, автомобилът е изплатен и лизингодателът няма никакви претенции към новия собственик, обаче той не идва да сключат нотариалния договор и да регистрира автомобила си на свое име, след като го е изплатил. Това води до обременяване на стария собственик с данъци, с искания за гражданска отговорност, без той вече да е собственик. Именно затова е логично този, който официално и съгласно нашето законодателство е продал автомобила си, да декларира, че регистрираният на него автомобил вече не е негова собственост и тази регистрация не е валидна, не е миродавна.

Тази промяна е свързана и с искане на Комисията за финансов надзор, които твърдят, че по този начин ще се източва и Гаранционният фонд, така ли е?

Да, не само Гаранционният фонд. По повод на конференцията, която беше с румънската страна, там също стои този въпрос и това също е решение на тези казуси, за които ги коментираме, защото автомобилите с българска регистрация пътуват в Румъния вече с нов собственик, румънски гражданин, който обаче не е регистрирал автомобила си по съответния ред в Румъния. Така че едно произшествие или каквито и да е било процедурни престъпления с тези регистрации трудно се установява кой е собственикът на този автомобил. Толкова, доколкото българите предоставят информация, че автомобилът вече е продаден с конкретни имена и адрес на чужденец, има логика и българинът да не търпи някакви тежести и санкции за това, че новият собственик не го е регистрирал. Така че това в не малка степен ще реши проблема, който се коментираше на конференцията, тъй като румънската страна и техният гаранционен фонд, на базата на тази наредба, би следвало до поеме тежестта по щетите. Още повече, че ние сме предоставили на румънските колеги един голям масив от автомобили, които са продадени на румънски граждани с данните на румънските граждани и би следвало те да предприемат мерки, за да ги накарат тези хора да регистрират автомобилите си по установения в страната ред и да си плащат данъците. Тъй като на този етап собствениците на тези автомобили не плащат данъци нито в България, нито в Румъния.

Доколкото знам много македонски граждани, които са купили автомобили в България ги използват в Македония?

Това дали са ги закупили, или са ги предоставили български граждани да ги ползват, вече са неща, които могат да се коментират също. По принцип в Европа е възприето и се прилага едно свободно движение на стоки и хора, така че е нормално автомобили с българска регистрация да се видят и в други страни, както и в нашата страна се виждат автомобили с друга регистрация, стига обаче те да имат платени данъци, платени застраховки, които при една щета да покрият невиновния водач.