От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили с близо 35 процента. Вследствие от пандемията броят на изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни на лица заради гледане на болен и карантина е нараснал повече от 4 пъти.

Тези данни са част от обемен анализ във втория брой на Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за т.г.

От НОИ обясниха как ще се изплаща увеличението на пенсиите

Противодействието на опитите за измами със средства на държавното обществено осигуряване (ДОО) неспирно е сред основните приоритети на НОИ – в този брой е представен опитът в тази посока на експертите от териториалното поделение на НОИ във Велико Търново,
сблъскващи се със странни болести, скоростни майчинства и стаж в България, докато работникът е във Франция.

В пореден обзор са представени актуалните резултати от изпълнението на т.нар. „мярка 60/40“, стартирала през март 2020 г. По оперативна информация към 23 юни 2022 г. по мярката са изплатени 1 931,3 млн. лв. Броят на подкрепените работодатели е 13 669, като те са получили средства за запазване на заетостта на 334 907 работници и служители.

Минималната пенсия става 467 лв., а максималната - 2000 лв. от 1 юли

В бюлетина е представен новият регионален архивен център на НОИ в с. Минерални бани, област Хасково. Чрез изграждането му се затваря цикълът по прием на документи за Южна и Югоизточна България и се реализира намерението за изграждане и функциониране на дигитални центрове, обхващащи цялата страна. Новият център вече осигурява условия за електронно архивиране на ведомости за заплати от областите Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.