Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 1 263.1 хил., или със 72.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 657.1 хил. нощувки, а чуждите - 606 хиляди. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През май 2022 г. в страната са функционирали 2 373 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 94.2 хил., а на леглата - 207.2 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 16.2%, а броят на леглата в тях - с 34.9%.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. са се увеличили

През май 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.2% от нощувките на чужди граждани и 28.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.6 и 28.5%.

Броят на пренощувалите хора в местата за настаняване през май 2022 г. се увеличава с 41.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 492.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2022 г., са 332.0 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 160.0 хил. и са реализирали средно по 3.8 нощувки, като 72.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 20.3%, като се увеличава с 4.4 процентни пункта в сравнение с май 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 24.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 18.6%, и с 1 и 2 звезди - 14.7%.

Срив в нощувките на чужденци у нас през януари

Приходите от нощувки през май 2022 г. достигат 75.6 млн. лв., като 38.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 37.5 млн. лв. - от български граждани