/ / iStock/Getty Images
До 14 юни остава възможността за дистанционна работа, ако дейността на фирмата позволява. Това гласи една от заповедите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, издадени по-рано днес и публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването след обявяването на извънредната епидемична обстановка.

Дистанционната форма на работа се организира в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност.

Ананиев издаде заповедите за мерките в извънредната епидемична обстановка

При невъзможност да се организира дистанционна работа, работодателят е длъжен да спазва противоепидемични мерки - създаване на организация, осигуряваща най-малко 1.5 м дистанция между служителите си, дезинфекция на помещенията, недопускане на служители с температура, кашлица, хрема и други симптоми на остро респираторно заболяване, инструктаж на работещите за хигиена на ръцете, осигуряване на вода, сапун и дезинфектант, осигуряване на лични предпазни средства.

Обявяват извънредна епидемична обстановка от 14 май до 14 юни

Всички лица, които са в закрито обществено място - градски транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове и места, на които се предлагат обществени услуги, са длъжни да носят предпазна маска, шал или друго средство, покриващо устата и носа. Най-малко 1.5 м разстояние трябва да има между всички лица, които не са от едно семейство и се намират на открито обществено място.

Цялата заповед може да видите тук.
БТА