Започва Национална кампания за превенция на насилието върху деца
Започва Национална кампания за превенция на насилието върху деца / снимкa: Sofia Photo Agency

Прояви от Националната кампания за превенция на насилието върху деца започват днес в Плевен и Разград. Инициативата е на Института за социални дейности и практики и е насочена към възрастните, ставащи свидетели на упражняване на насилие върху деца.

Родителите, които бият децата си и се опитват да го скрият, ще бъдат обект на акцията, организирана с подкрепата на Държавната агенция за закрила на детето и на фондацията "Ничии деца"-Полша.