/ iStock/Getty Images
Администрацията на президента приема заявленията на студентите и учениците за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“
Право да получат еднократната финансова помощ имат студентите и дванадесетокласниците от социални услуги, които са включени в инициативата на президента „Подкрепи една мечта“.

Стипендията се отпуска на студенти в първи курс, за които е изпълнено условието да са били настанени в социална услуга и да са завършили средното си образование през 2021 г. В обхвата на помощта попадат и дванадесетокласниците от социални услуги, които са завършили 11 клас през учебната 2020/2021 г. с отличен успех.
 
Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на държавния глава. Младежите трябва да попълнят заявления по образец, които могат да изтеглят от сайта, и да приложат към тях уверение от висшето учебно заведение или удостоверение за отличен успех от средното училище. Администрацията на президента се ангажира да извърши служебна проверка на всички обстоятелства, свързани с отпускането и изплащането на помощта. 
 
Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври 2021 година, лично или по пощата, на адрес: Администрация на президента, За инициативата „Подкрепи една мечта“, бул. „Дондуков“ № 2, гр. София. 
 
Прессекретариат на държавния глава