/ ThinkStock/Getty Images
Заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев участва на 17 и 18 януари в първите за годината редовни заседания на Еврогрупата и на Съвета по икономически и финансови въпроси, съобщи Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел.

Европейските финансови министри дискутираха актуалната икономическа ситуация в ЕС, процеса на възстановяване на европейската икономика от пандемията, високите нива на инфлация и цените на енергията. Съветът обсъди проекта на директива за установяване на глобално минимално данъчно облагане за мултинационални компании в ЕС.

Целта на директивата е да транспонира в правото на ЕС международно споразумение по втория от двата стълба от Глобалната данъчна реформа на ПР на ОИСР/Г-20. Това споразумение е важен етап към ефективна и справедлива система за данъчно облагане на печалбата.

"България приветства проекта на директива и смята, че той трябва да съответства на правилата и препоръките на ОИСР в тази насока. Директивата трябва да съответства и на съществуващото европейско право", изтъкна в своето изказване заместник-министър Яйджиев. Той изрази готовността на България да участва активно в дискусиите по приемането на единните правила за данъчно облагане в тясно сътрудничество с основните икономически партньори на ЕС.

Министрите обсъдиха и приеха заключения на Съвета по доклада за механизма за предупреждение за 2022 г. и за Годишната стратегия за устойчив растеж за 2022 г. Те приеха и проекта на препоръка за икономическата политика на еврозоната. Съветът подготви предстоящата среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, която предстои през февруари 2022 г., се посочва в съобщението.
БТА