Закрити са всички институции за деца с увреждания в България
Закрити са всички институции за деца с увреждания в България / Sofia Photo Agency, архив

Последната в страната специализирана институция за деца с увреждания - Домът за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, преустанови дейността си, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

В изпълнение на приетата през 2010 г. национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България" и План за действие към нея бяха осъществени конкретни мерки, насочени към закриването на специализираните институции за деца с увреждания и разкриване на нови социални услуги, припомнят от агенцията.

За периода са закрити всичките 25 институции от този тип, като процесът беше съчетан с различен подход за работа с децата с увреждания - насочен към развитието на техния индивидуален потенциал, се посочва в съобщението.

По проекта "Детство за всички", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.", бяха разкрити 154 услуги в общността, предназначени за ползване от 2099 деца с умствена изостаналост.