Висшият съдебен съвет (ВСС) започва поредица заседания, свързани с избора на председател на Върховния касационен съд (ВКС).

От Съвета информираха, че в понеделник комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия ще заседава, а в дневния ред има само една точка. Тя е за обсъждане на данните относно притежаваните от кандидата за председател на Върховния касационен съд професионални качества. За поста се кандидатира само сегашният заместник-председател на съда Галина Захарова.

Галина Захарова остава единственият кандидат за поста председател на ВКС


Кандидатурата й беше издигната от общото събрание на съдиите на ВКС.

На 14 януари е финалното й изслушване и гласуване.