Все повече институциите отказват информация на граждани и журналисти
Все повече институциите отказват информация на граждани и журналисти / netinfo
Увеличава се броят на мълчаливите откази на институциите да предоставят информация на граждани и журналисти. Това отчете "Програма достъп до информация" в годишния си доклад за състоянието на достъпа до информация в България за 2007 г. Той е изготвен на базата на проучване на 411 институции, сред които 17 министерства, областни управи и общини.

В доклада се сочи, че едни и същи институции, които в минали години са предоставяли информация, сега създават редица трудности за предоставянето й. Те отказват най-често заради засегнати интереси на трети лица или заради наличието на лични данни, обяснява ръководителят на правния екип Александър Кашъмов.

„Най-големите проблеми в практиката са в търговската тайна, в нейното ревностно защитаване. Това именно е информацията, зад която се крие обикновено корупция, лоши практики, фаворизиране на фирми и т.н. Не може едно управление да бъде прозрачно и честно и отчетно пред гражданите без достъп до тази информация”, обясни Кашъмов.

Нарастват случаите на търсене на информация от съдебната система, но „след едни положителни изменения в правилника на съдебните администрации от края на миналата година, рязко през тази година беше приет нов правилник, който премахна достъпа, който беше предвиден. Това е една очевидна крачка назад”, допълни той.

Един от основните изводи от годишния доклад е, че липсват разумни и системни промени в Закона за достъп до обществена информация, и че продължава тенденцията за непредоставяне на потребителска информация за енерго-, топло- и водоснабдяване, сметки и различни услуги. Сред препоръките са задължение за публикуване в интернет, ясна процедура за получаване на информация по електронен път, въвеждането на принципа на преобладаващия обществен интерес при въвеждане на ограничения.