Военната прокуратура започна разследване по казуса с ВМА
Военната прокуратура започна разследване по казуса с ВМА / снимка: Thinkstock/Getty Images

Военната прокуратура започна разследване по казуса с ВМА. То е срещу длъжностни лица от болницата, информират от прокуратурата.

Военноокръжната прокуратура в София е била уведомена от служба "Военна полиция" за констатирани нарушения при сключване на договори за отдаване под наем на помещения и медицинска апаратура, принадлежащи на ВМА.

С постановление на военен прокурор на дирекция "Вътрешен одит" е възложено извършването на извънпланов одит на сключените договори между ВМА, представлявана от началника й ген. Стоян Тонев, и Групова практика за спешна медицинска помощ "Дерма Прим"

Основен предмет на проверка от одиторите на МО са били договор за медицински услуги от 29 ноември 2004 г., договор за наем на помещение за извънболнична помощ от 24 ноември същата година, както и на всички анекси към тях. В резултат на одита е представен доклад, който обхваща и оценка на влиянието на сключените договори, касаещи помещения и апаратура - държавна собственост, по отношение на отчетените финансови резултати в Клиниката по дерматология, венерология и алергология към ВМА, за периода 1 януари 2010 - 30 юни 2014 г.

След проверката във военната прокуратура е образувано досъдебно производство за безстопанственост, извършено от длъжностни лица от болницата. По делото към настоящия момент няма привлечени като обвиняеми. Извършват се разпити на свидетели, като от здравното заведение се изисква относимата към разследването документация. Изискан е и доклад за извършена от органите на АДФИ финансова инспекция в клиниката.