Внасят предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване
Внасят предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване / netinfo

Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица да имат хората в предпенсионна възраст, на които сборът от възрастта и осигурителния стаж е до пет години по-малък от изисквания по закон.

Това предвижда подготвено от председателя на социалната комисия Хасан Адемов (ДПС) предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщи пресцентърът на ДПС.

За да се възползват от обезщетението, те трябва да са регистрирани като безработни по местоживеене, като след получаване на обезщетението за безработица са останали

безработни и са поддържали редовно регистрацията си най-малко една година, предхождаща месеца на подаване на заявлението. Сред изискванията за добиване право на обезщетение са: мъжете да са навършили 60,5 години, жените - 57,5 години, на съответните лица да не е отпускана пенсия.

Паричното обезщетение ще е в минималния размер и ще се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, пише в съобщението.

Предложението е за улесняване на хората в предпенсионна възраст, които трудно си намират работа. С промяната от обезщетение за безработица ще могат да се възползват хората, които при сегашното законодателство не могат да наберат необходимия им брой точки - мъже с минимум 37-годишен стаж и жени с минимум 34-годишен стаж.