Искрен Веселинов
Искрен Веселинов / ВМРО
За колите с газови уредби да се плаща 50 на сто по-нисък данък, предлага ВМРО, съобщава пресцентърът на партията. Причината е, че те са екологични и реално много по-малко замърсяват околната среда.

Проектът за промени в Закона за местните данъци и такси е на съпредседателя на ПГ "Обединени патриоти" и зам.-председател на ВМРО Искрен Веселинов.

В него е предвидено намаление с 50 на сто на данъка върху ППС с технически допустима максимална маса до 3,5 т, ползващи автомобилни газови уредби (АГУ). Сред мотивите е, че - според вносителя, не е обосновано твърдението, че собственици на такива автомобили могат да монтират АГУ, но да не го използват.

Икономическата логика в 99 процента от случаите показва, че монтираните устройства се ползват с оглед на финансово по-изгодното гориво; това е и сред аргументите за предложението. От друга страна, контролът върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба преминава прегледи и задължително е придружена с паспорт.

Предложеното изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е породено от въведената с промените в закона от 2018 г. нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства - за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т той се определя по формула, включваща два компонента - имуществен и екологичен, се допълва в прессъобщението.