/ iStock/Getty images
Вдигат заплатите на прокурорските помощници. Промяната влиза в сила от 1 октомври 2023 г., съобщиха от пресцентъра ВСС. 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени, на основание чл. 314, ал. 1 от ЗСВ, Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България и определи възнаграждението на служителите "прокурорски помощник“ да бъде в размер от 70 до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската прокурорска длъжност. 

Решението е във връзка с установени несъответствия във възнагражденията между прокурорските и съдебните помощници. Съгласно действащия към момента Класификатор, възнагражденията за длъжността "прокурорски помощник“ са определени с точни суми в посочения диапазон.
Агенция "Фокус"