Валежи от 60 л/кв.м се очакват в Западна и Централна България
Валежи от 60 л/кв.м се очакват в Западна и Централна България / netinfo

Басейнова дирекция Дунавски район изпрати предупреждения до областните управители, кметовете на общини и поделенията на ОД “Гражданска защита" на територията на дирекцията за очаквани обилни валежи.

Според прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН на във вторник в Западна и Централна България се очакват валежи от 40 до 60 л/кв.м. Прогнозата за 23 и 24 юли е за 30 л/кв.м. В предупрежденията се подчертава, че е необходимо да се осигури проводимостта на речните корита, необходимия свободен обем в язовирите, технически изправното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и отводнителната инфраструктура на населените места.