Премиерът Бойко Борисов
Премиерът Бойко Борисов / БГНЕС, архив
Ден, след като Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в дома за деца с увреждания в Габрово, премиерът Бойко Борисов уволни нейния председател Офелия Кънева. Мотивът за поисканото освобождаване е непредприемането на адекватни мерки срещу насилието в социалната институция. В понеделник директорът на дома Маринела Лазарова разпространи видеоклипове, от които се вижда как лица от персонала обиждат и тормозят деца с увреждания, а кметът на Габрово Таня Христова обясни, че е подала сигнал до Агенцията за закрила на детето още миналата седмица. Премиерът разпореди и цялостна проверка на дейността на агенцията, която ще бъде направена от инспектората на Министерския съвет.
 
Записи показват агресия в дом за деца с увреждания (ВИДЕО)

Според българското законодателство закрилата на детето се осъществява на първо място чрез председателя на Държавната агенция за закрила на детето, следван от дирекциите "Социално подпомагане", част от министерствата и кметовете на общини.
 
Председателят на специализирания държавен орган за детска закрила има редица правомощия и задължения, сред които да наблюдава и анализира провеждането на държавната политика за закрила на детето, да контролира спазването на детските права в специализираните институции и при установяване на нарушения да дава задължителни предписания за отстраняването им, лично или чрез упълномощени лица. Текущата практическа дейност по закрила на детето в дадена община се осъществява от отделите към дирекциите "Социално подпомагане".
 
В мотивите за освобождаването на Офелия Кънева от председателския пост е посочено, че агенцията не е предприела адекватни мерки срещу насилието в дома за деца в Габрово.
 
Информацията за насилие беше разпространена в понеделник, а проверката на Агенцията за закрила на детето започна вчера и ще продължи до петък. Проверяващите трябва да установят, дали сигналът за насилие, подаден още миналата седмица, е достоверен, и дали в услугата е имало други такива прояви. Проверка прави и прокуратурата. 

За временно изпълняващ длъжността председател на агенцията е определен сегашният заместник-председател д-р Валентин Димитров.