Увеличават се местата за специализанти в здравеопазването
Увеличават се местата за специализанти в здравеопазването / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Местата за специализанти през следващата година ще бъдат 1920, което е с 557 повече в сравнение с тези, които бяха отпуснати за 2010 г., съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

Специализациите се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването и са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения.

Най-много са бройките за лекари - 1577, като най-голям е делът на местата по "анестезиология" и "интензивно лечение".

Утвърдени са и 258 места, където обучението на специализантите ще може да се финансира от самите болници или други организации.

Специализантите, приети на места, финансирани от държавата, ще получават от две до четири минимални заплати, ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават.

Четири минимални заплати са предвидени за специалностите "патоанатомия" и "съдебна медицина".

Утвърдени са и 91 места за специализация на лекари по дентална медицина, и 59 - за фармацевти.

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от петте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.

Срокът за това е до март следващата година.