/ iStock/Getty Images
След началото на извънредното положение за ограничение на разпространението на коронавируса издателство "Просвета" предложи редица безплатни образователни ресурси - електронни учебници от първи до десети клас, електронни познавателни книжки за най-малките, както и видеоуроци по основните теми и предмети от учебния материал от първи до седми клас. В настоящата сложна ситуация те са ценна подкрепа за ученици, родители и учители, и позволяват по-лесно и по-успешно да преодоляват трудностите, които съпътстват обучението в електронна среда, заявяват от издателството.

Учениците в страната учат от 16 март дистанционно, а министърът на образованието и науката Красимир Вълчев препоръча от вчера учителите вече да поставят и текущи оценки на учениците при електронното обучение.

Затова от "Просвета" информират, че видеоуроците се излъчват ежедневно по БНТ и по Bulgaria ON AIR. Те могат да се намерят и ползват по всяко време на адреса: www.prosveta.bg/uchim/videourotsi, ще може да се гледат и по интернет телевизионния канал на VIVACOM - IPTV.

Вариантите за ползване на видеоуроците уроци са най-различни. Ако ги ползва учител, той може да изпрати линк към съответното видео на своите ученици, преди да предаде урок по темата, за да се запознаят предварително с него и през часа да обсъждат темата по-задълбочено и с по-активното участие на учениците. Учителите може, заедно с изпращането на урока, да поставят на учениците предварително задачи за изпълнение, за самостоятелна работа, за работа по презентации и проекти. Педагозите може да заимстват идеи и предложения от колегите си, участници във видеоуроците, които да използват в работата си със своите ученици.

Ако видеоуроците се ползват и от родителите, уроците ще им дадат възможност да се ориентират кои са най-важните знания по темата, и да проверят до каква степен детето им ги е усвоило. Родителите може също да насочват децата си към уроците за усвояване на нови знания и умения или за затвърждаване и упражняване на наученото.

Ако видеоуроците се ползват от учениците, те ще може по-лесно да се подготвят предварително за урока по дадената тема, който ще имат със своите учители. Така учениците ще може да дискутират с учителите си моментите, които са го затруднили или са предизвикали по-специален интерес. Чрез видеоуроците учениците могат да затвърдят, упражнят и задълбочат знанията си по различни теми и да се върнат към уроците в удобно за тях време, ако имат допълнителни въпроси или трудности.

Учениците, които са в четвърти или в седми клас, с видеоуроците може да се подготвят за националното външно оценяване, тъй като учителите, които водят уроците, поставят специален акцент на тези теми и задачи от учебно-изпитните програми.