Тръгна съдебно дело срещу кмета на Земен
Тръгна съдебно дело срещу кмета на Земен / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Тръгна съдебно дело срещу кмета на община Земен Димитър Сотиров по обвинение за нарушаване на служебните задължения и Закона за обществените поръчки. Заедно с него обвиняеми са и общинските служители Йорданка Димитрова и Димитър Таирски, както и Емил Цветанов - шеф на фирмата, изпълнила обществена поръчка за ремонт.

В обвинителния акт се твърди, че са нанесени вреди на община Земен в размер на почти 198 724 лв. Сотиров разрешил незаконно укрепване на пътя „Земен - Земенски манастир“ през 2009 г. Там били изградени подпорни стени от фирма „Строй ЕМ” ООД. Дружеството обаче не било вписано в Централния професионален регистър на строителите и нямало право да извършва такова строителство.

Освен това кметът не поискал от главния архитект на общината да издаде разрешение за строеж, не осигурил строителен и авторски надзор, не изискал изготвянето на констативни актове 15 и 16 и не изискал от РДНСК издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Йорданка Димитрова е обвинена в издаване разрешение за строеж без да има право на това. Димитър Таирски и Емил Цветанов пък са обвинени, че като представители на възложителя и инвеститора са съставили и подписали протокол, с който са приели за изпълнени неизвършени работи и са поучили неправомерно сумата от 6226 лв.