/ БГНЕС
Случаите на агресия в училище са множество и трябва да работим за намаляването им. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на днешния парламентарен контрол.
 
Вълчев отговори на въпрос относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения.

Психолог: Детската агресия показва неуспешна адаптация към средата

МОН чрез регионалните управления на образованието работи целенасочено за разрешаване на случаите на конфликти и агресивно поведение на ученици и за методическо подпомагане на училищата. Случаите, в които е оказано съдействие на училищата, са постигнати положителни резултати, подчерта ресорният министър.
 
През 2017 г. просветното министерство заедно с други институции и организации се ангажирало с изпълнението на 22 мерки - краткосрочни и дългосрочни. Към момента са осъществени четири от тях: проведен е инструктаж на педагозите в детските градини и училища, създадена е система за взаимодействие между учители, ученици и личните им лекари, изготвена е информация от Агенцията за социално подпомагане, която е изпратена до всички регионалните управления на образованието за предоставянето й на детските градини и училищата.
 
Споделянето на агресията в училище помага за нейната превенция

Чрез регионалните управления на образованието на всички училища са предоставени плакати от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за популяризиране на национална телефонна линия за деца -111 и 116. До 30 юни агенцията ще подаде към МОН обобщена информация за предоставянето на информация на училищата и детските градини.
 
Осигуряването и прилагането на система за охрана и видеонаблюдение в детските градини и училищата е залегнало в средносрочните мерки на плана - до края на 2018 г.

Клип с жестока гавра над момиче беше пуснат в социалните мрежи (ВИДЕО)

и още: Разказът на момиче след побой и унижения от връстнички (ВИДЕО)

Красимир Вълчев обясни, че предстоят срещи и разговори доколко тази мярка ще понижи агресията. "Стъпихме на плана, изпълняваме мерките в него, но сами по себе си не са достатъчни. Образователните институции са само едната страна на проблема, другата са семейната и обществената среда", посочи министърът на образованието.
БГНЕС