От утре ромският квартал на Пещера ще бъде поставен под блокада. Ще се допуска излизане на хора само ако имат необходимост от медицинска помощ.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в кв.„Луковица“ в гр.Пещера, считано от 5 април за времето от 07.30 ч. до 19.30 ч., възлагам на Началника на РУ на МВР – Пещера да създаде контролно-пропускателни пунктове на входовете на кв. „Луковица“  в гр. Пещера, се казва в заповед на  кмета на Община Пещера Йордан Младенов.

През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на преминаването, наложено от полагане на труд, здравословни причини на преминаващите, закупуване на хранителни продукти, лекарства и плащане на битови сметки.