трафик на хора
трафик на хора / iStock/Getty Images
Специалният представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Валиант Ричи и изпълнителният секретар на Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (ГРЕТА) Петя Несторова призоваха България да вземе спешни мерки за засилване на превенцията и реакцията срещу трафика на хора. Това заяви Съветът на Европа в съобщение до медиите.

На съвместни срещи с Националната комисия за борба с трафика на хора и българския парламент представители на ОССЕ и Съвета на Европа споделиха констатациите от посещението на специалния представител в страната и третия доклад за оценка на ГРЕТА. Те призоваха България да предприеме действия в няколко ключови области, като например засилване на координацията на усилията за борба с трафика на хора, приемане на нова стратегия за борба с трафика на хора и осигуряване на достъп на жертвите до правосъдие.

Специалният представител на ОССЕ Ричи изтъкна належащата необходимост да се определят приоритети и да се инвестира в усилията за борба с трафика на хора, включително чрез повишаване на значимостта на въпроса за държавното ръководство и предприемане на по-амбициозни политически действия.

"Като една от ключовите страни на произход за трафика на хора в Европа, България се нуждае от стабилна стратегия с акцент върху превенцията и изправянето на трафикантите пред съда", каза той.

Петя Несторова, изпълнителен секретар на експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа, ГРЕТА, подчерта необходимостта от повишено политическо внимание към проблема и адекватно бюджетно финансиране, което да осигури устойчивост на мерките за борба с трафика на хора и управлението на приютите. "Последните препоръки, отправени от ГРЕТА към България, се фокусират върху гарантирането на достъп до правосъдие за жертвите на трафик. Това изисква да се осигури ефективен достъп на жертвите до обезщетение и да се подкрепи тяхното икономическо и социално приобщаване", каза тя.

Специалният представител на ОССЕ извършва множество посещения в страните всяка година, за да подкрепи държавите участнички в ОССЕ в борбата с трафика на хора, да сподели препоръки за по-нататъшни действия и да събере най-добрите практики за борба с това ужасяващо престъпление. Докладът на Ричи след посещенията му в страните през 2021 г. беше публикуван през 2022 г.

Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (ГРЕТА) следи за прилагането на Конвенцията за борба с трафика на хора от 48-те държави, които са я ратифицирали. ГРЕТА е оценявала действията на България срещу трафика на хора три пъти (през 2011 г., 2015 г. и 2019 г.). Последният доклад на ГРЕТА за България беше публикуван през април 2021 г.