Светлана Божилова обжалва избора на Вяра Анкова за шеф на БНТ
Светлана Божилова обжалва избора на Вяра Анкова за шеф на БНТ / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Във Върховния административен съд е постъпила жалба от Светлана Божилова, журналист и медиен експерт, кандидат за поста в БНТ, срещу решение на Съвета за електронни медии за избиране на Вяра Анкова за генерален директор на Българската национална телевизия. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

В жалбата има искане за спиране действието на атакуваното решение, "поради неговата пълна недействителност /нищожност/".

Според Светлана Божилова СЕМ не е огласил публично и в тридневен срок на интернет страницата си пълния протокол за взетото решение, във връзка с проведеното заседание, неговата редовност, присъствието на членовете, необходими за вземане на решения по дневния ред. В жалбата пише още, че атакуваното решение не е мотивирано.

"СЕМ грубо наруши процедурните правила за провеждане на нов избор на генерален директор при предсрочно прекратяване мандата на г-жа Уляна Пръмова, т.е. преди изтичане срока на мандата й. Видно от диспозитива на Решение номер 347/15.07.2010 г., СЕМ поставя под условие избора на г-жа Вяра Анкова, като казва, че "мандатът й започва да тече от датата на прекратяване мандата на г-жа Уляна Пръмова", твърди жалбоподателката. Според Светлана Божилова, по този начин Съветът за електронни медии прехвърля правомощията си на Уляна Пръмова да реши дали и кога да прекрати мандата си.

В жалбата пише още, че СЕМ грубо е нарушил процедурата за избор на генерален директор на БНТ, като изобщо не е провел двустепенно гласуване за кандидатите, която процедура е спазил при избора на генерален директор на Българското национално радио, допълва БТА. Според Светлана Божилова, СЕМ не е спазил и процедурата за публичност и прозрачност, като не е обявил в интернет страницата си подадените декларации от членовете на съвета по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.