/ Георги Димитров
В свое становище от Светия синод на Българската православна църква отговарят на писмо от Конституционния съд за понятието "пол". Те  изразяват убеденост, че въпросите относно пола, семейството, възпитанието на децата в съвременното общество, са въпроси със стратегическа значимост не само за националната и конституционна идентичност на България, но и за съхраняването и бъдещето на човешкия род. 

"Позицията ни относно понятието "пол", "полова идентичност", "социален пол" и други от това семантично единство, е изразена в становище на Светия синод, подписано от българския патриарх Неофит и представено на 4 декември 2018 г. в Брюксел на конференцията "Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки", по инициатива на Европейската комисия. Становището на БПЦ-БП беше подкрепено и излезе като обща позиция на Комитета на представителите на Православните църкви в Европейския съюз /CROCEU/. В този смисъл разбирането за понятието "пол" и "полова идентичност" е общоправославно, а не само на БПЦ-БП", отбелязват от Светия синод.

В сегашното си становище до Конституционния съд от БПЦ заявяват, че за Светия синод е неизменна библейската истина:

"И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори" (Битие 1: 27). От самото начало на сътворението на човека от неговия Творец - Бога наблюдаваме разделението на два пола - мъжки и женски, и самата дума пол означава "половина". Това е едно свойство, заложено от Бога. То е предпоставка за възникването на семейството, като съюз на мъжа и жената, който се освещава в Светото Тайнство Брак и чиято цел е взаимното спасение и освещение на вярващите мъж и жена чрез духовен подвиг в Христа, и в създаването и възпитаването на деца. Най-важно е да опазим семейството, защото демоничните сили се стоварват именно върху Божествения съюз на любовта. Новите идеологии за съществуването на пол, извън биологичния, се опитват преди всичко да отделят човека от Бога", казват още от Светия синод.

"Човекът, като мъж или жена, е творение Божие и не е въпрос на личен избор. Така, както ние не можем да избираме своите родители, по същия начин не можем да избираме и своя пол - той е наша природна характеристика, която подлежи на освещаване в Църквата, и която до края на земните ни дни ни съпътства. За нас, християните, съществуването на биологичен пол по рождение не е ограничение, а е реална възможност за изява и осъществяване на човешката личност в общение с ближните. В цялото двухилядолетно православно Предание както мъжът, така и жената винаги са имали своето естествено, отредено от Бога място в християнското общество. Неслучайно според каноничното (вътрешно) право на Църквата разделението на два пола (мъжки и женски) е природна даденост, с която се съобразява и целият вътрешноправен ред в Църквата", се посочва в становището от Светия синод на БПЦ-БП.

Пълният текст на становището е публикуван в сайта на Българската патриаршия.
БТА