Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година.  Данъчната политика за периода 2023-2025 г. предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.  Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

МВФ понижи значително прогнозата си за икономическия растеж на България за тази година

След предстоящата актуализация на бюджета за 2022 година средносрочната прогноза за периода 2023 г. – 2025 г. ще бъде прецизирана, като в нея ще намерят отражение промените както в данъчната политика, така и в политиката по доходите, и в други политики, свързани с реформи в определени сектори, които са залегнали в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. - 2025 г., съобщават от МС.

Предвиденото през последните години разхлабване на фискалната политика, наложено от икономически, здравни, социални и външни предизвикателства, се очаква да продължи и през настоящата година, а в прогнозния средносрочен период са заложени стъпки за фискална консолидация, като дефицитът по КФП от 3,3% от БВП за 2023 г. ще достигне до 2,8% от БВП за 2025 г.

НСИ: Двуцифрена инфлация и поскъпване на храните и транспорта през март


От гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита по КФП, без отчитане на ефекта от COVID-19 мерките, за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП.

В рамките на прогнозния период са заложени средства за обезпечаване на изпълнението на COVID-19 мерки само за първата година от периода в размер на 0,3% от БВП, при очаквания разпространението на пандемията да затихне.