/ iStock/Getty Images
Причината са ниските доходи
Европейската конфедерация на профсъюзите излезе със статистика, че 972 327 българи не могат да отидат на почивка заради ниски доходи. 

Данните сочат, че 28% от гражданите на ЕС не могат да си позволят едноседмична почивка, а на 59,5% доходите са под прага на бедност.

Любопитен детайл е, че въпреки лъскавите курорти и развития туризъм, то най-лошо е положението в Гърция, където 88,9% от хората, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят почивка. След Гърция се нарежда Румъния (86,8%), следвана от Хърватия (84,7%), Кипър (79,2%) и Словакия (76,1%).

Много европейци, чиито доход е под 60% от средната стойност, са безработни или пенсионирани. Към тази група спадат и милиони нископлатени работници, които получават минимална работна заплата. Работници, които спадат към групата в риск от бедност, са от 16 държави-членки на ЕС.

Според данни на Европейската комисия 22 милиона работници са слабо заплатени. От Eвропейската конфедерация работят по въпроса, за да се въведе „праг на приличие“ в европейското законодателство, което да осигури увеличение на заплатите на над 24 милиона души в ЕС.

Генералният секретар на Европейската синдикална Конфедерация - Естер Линч казва: „Празникът не трябва да се превръща в лукс за много от хората. Докато много се наслаждават на почивка с приятели и семейството си, то милиони, които пропускат почивка заради ниското заплащане, което получават".

Той пояснява, че трябва да се работи по въпроса за получаване на справедливи заплати за всички.