Спират за година социалните помощи на семейства, ако децата не ходят на училище

/ БГНЕС
Спират за една година социалните помощи на семейства, чиито деца не ходят на училище или на предучилищна. Това ще стане с промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи.
 

Най-важната от тях е, че, ако в рамките на един месец са допуснати отсъствия повече от 3 дни за дете в предучилищна или 5 учебни часа за ученик, семейството ще бъде лишено от месечна помощ за една календарна година. Мярката съществува и сега, но помощта се спира само за месец. Предлага се също помощта за първокласник да се изплаща на две части - половината в началото на учебната година, а другата половина - в началото на втория срок, ако детето посещава училище.
 
Предложенията са на ГЕРБ и бяха представени в парламента. По същество те имат за цел да се въведе по-строго обсъждане на получаването на месечните помощи за безработни, помощите за плащането на наем на общинско жилище и месечните помощи за деца с редовното посещаване на децата в задължителната предучилищна и училищна форма на образование.

"Отпадането от образователната система е един сериозен проблем, който има негативно въздействие в дългосрочен план. Когато тези деца, които не посещават училище пораснат, те трябва да се включат на пазара на труда. Липсата на образование и квалификация ги прави неконкурентоспособни и много често те стават контингент на системата за социално подпомагане", обясни депутатът на управляващите Светлана Ангелова.
 
Така, ако дете отсъства без уважителна причина повече от 3 дни в месеца от задължителната форма на предучилищно образование, както и 5 учебни часа за ученик, семейството ще бъде лишено от семейни помощи за съответното дете за срок от една година.
 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков поясни, че предложението предвижда още еднократна помощ за семейства, чиито деца тръгват на училище, да се изплаща на две части - половината в началото на учебната година, а втората половина в началото на втория срок, но единствено при положение, че детето продължава да посещава училище. Прекратените и спрените помощи пък ще бъдат използвани за цели, свързани с насърчаване на развитието и обучението на децата.
 
От своя страна образователният министър Красимир Вълчев допълни, че правото на образоване на децата всъщност е задължение на родителите. "Трябва да използваме всички инструменти. Това е една малка крачка, която правим. Гласът и призивите, които чуваме са за засилване на санкционния механизъм. Законопроектът е крачка в тази посока", аргументира се той.
 
Управляващите обаче припомниха, че има и други видове социално подпомагане, които не са свързани с посещенията на децата в училище.