/ БТА
Столичният общински съвет ще разгледа доклад на кмета на София Васил Терзиев за създаване на нова социална услуга в общността като държавно делегирана дейност - Център за обществена подкрепа „Хоризонти". Това се посочва в сайта на Столичния общински съвет (СОС).

Основните дейности на центъра посочени в доклада са: „Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)"; „Общността работа"; „Застъпничество и посредничество"; „Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия)": „Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга)".

Целта на проекта е предоставяне на подкрепа на деца и семейства от уязвими групи, живеещи в три района на Столична община с концентрация на ромско население - район "Люлин" - ж.к. "Филиповци", район "Красна поляна"- кв. "Факултета" и район "Слатина"- кв. "Хр. Ботев", се посочва в доклада. Центърът ще помогне за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система. 

Проектът предлага комплекс от функционално свързани услуги за подобряване достъпа до образование в ранна възраст, повишаване на ангажираността на родителите и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи чрез множество последователни интервенции: формиране на родителски компетентности, подобряване на достъпа до здравна грижа, подобряване на социалните и житейските умения, подкрепа на когнитивното и социалното развитие и ранно образование на децата.

Ако докладът на кмета Васил Терзиев бъде приет на предстоящото заседание на СОС, социалната услуга ще се предоставя от 1 август т.г., а броят на местата е 50.

От 2022 г. Столична община в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие" и Българо-Норвежко дружество - Норвегия изпълнява Проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Първоначално срокът на проекта бе до 30 април т.г., но е удължен до 31 юли.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
 
Николета Василева/БТА