Социолози се обявиха срещу закриването на НЦИОМ
Социолози се обявиха срещу закриването на НЦИОМ / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Представители на социологическата колегия и общност в България, изразяват своето недоумение от намерението да бъде закрит НЦИОМ - като единствен държавен институт за регулярни, професионални, публични изследвания на общественото мнение в България и за политически рейтинги. Това се казва в декларация от името на професионалната общност на социолозите в България по повод обявеното закриване на НЦИОМ.

„Това намерение за закриване бе изразено от председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков. Няма информация този въпрос, дилемата НЦИОМ да бъде закрит или не, да е обсъждан в Народното събрание - на Комисия, в Пленарна зала, на целева Експертна среща. Не можем да приемем, че въпрос от такава институционална и публична важност може да бъде еднолично решение”, се заявява в декларацията.

„Социологията, приложена методологически и инструментално в изследванията на общественото мнение и политическите рейтинги, е утвърдена демократична ценност и неотменим публичен инструмент за реална демократичност, за публичен диалог и обратна връзка към властта - вече повече от 70 години в Европа. Всяко посегателство върху нейните институции и публичния й авторитет може да се тълкува като посегателство над демокрацията.

Една от основните й роли е свързана с изследванията на общественото мнение, които представят различните или консенсусни виждания на хората по един или друг проблем, оценките им за едни или други политики, приоритетите и очакванията им. В този смисъл социологическите изследвания са необходим коректив за всяко демократично управление, важен източник на информация и предпоставка за вземане на ефективни управленски решения.

Буди недоумение фактът, че председателят на Народното събрание по същество декларира, че този Парламент и правителство нямат нужда от такъв демократичен инструмент. Народното събрание ще се откаже от институция, която бързо и коректно може да показва картината на общественото мнение по един или друг проблем, и това и е работата, за разлика от частните социологически агенции, които едва ли веднага ще могат да откликнат на заявките на Парламента, тъй като работят с различни поръчители и по-различни поръчки”, се заявява в декларацията.

„Нека отново подчертаем, че НЦИОМ е публична изследователска институция. Данните и анализите от изследванията са публични и подлежат на обществен контрол. Това не може да се изисква от частните агенции. НЦИОМ обслужва всички заинтересовани лица – управляващи и опозиция, активни граждани и професионалисти, държавни и частни медии, чуждестранни наблюдатели”, пишат още социалозите, цитирани от БГНЕС.

Под декларацията стоят подписите на: доц. д-р Петя Кабакчиева, ръководител на катедра „Социология”, СУ „Кл. Охридски”, зам.-председател на УС на Българска социологическа асоциация; доц. д.с.н. Румяна Стоилова, директор на Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; председател на ИК „Социална стратификация и неравенства”, БСА, член на УС на БСА; проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС, Агенция АССА-М, председател на УС на БСА; доц. д-р Светла Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, член на УС на БСА; доц. д-р Иван Чалъков, ръководител на Катедра „Приложна и институционална социология”, ПУ „П. Хилендарски”, член на УС на БСА; Стоян Михайлов, директор на МА Junction, член на УС на БСА; проф. д.с.н. Георги Фотев, НБУ; проф. Пепка Бояджиева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; проф. д.с.н. Кольо Коев, НБУ, главен редактор на сп. „Социологически проблеми”; проф. д.с.н. Лиляна Деянова, катедра „Социология”, СУ „Св. Кл. Охридски” и други.