/ БГНЕС
Синдикатът на служителите в затворите в България обявява протестна готовност и иска среща с правосъдния министър Крум Зарков, съобщават от синдиката.

От там посочват, че на проведено разширено заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, на 05.10.22г, в продължение на пет часова дискусия, между председатели на дружества и членове на организацията, се установи ескалиране и генериране на огромно напрежение в местата за лишаване от свобода и следствените арести, поставящо под сериозно съмнение правото и възможността на служителите да изпълняват служебните си задължения в професионална и спокойна обстановка, гарантираща сигурността в тези структури, респективно тази на гражданите на България.

"Мълчанието и бездействието по предприемане на категорични действия, по множеството зададени от нас въпроси, отнасящи се до липса на управленска политика, гарантираща принципно и модерно развитие на пенитенциарната система, доведоха до единодушно взето решение за обявяване на протестна готовност", заявяват от синдиката.

"С това наше решение се обявяваме срещу всякакви действия, нарушаващи нормалния ритъм на работа, изразяващи се в устни разпореждания за изготвяне на нови месечни графици в затворите и арестите без предварителен анализ и оценка на въздействието, с риск да рефлектират върху сигурността, влошаващи работната обстановка, оставящи съмнение, най-вече, за неприемливи опити за реваншизъм, с цел отслабване на организацията, във връзка с настояването ѝ за реформи, изнасянето на информация, предизвикала проверки довели до констатиране на множество нарушения на процедурите по ОП в ГД "Изпълнение на наказанията", поставени искания за преглед на неоправдано трансформиране на щат в административни длъжности за сметка на надзорно-охранителния състав, системно нарушаване на трудово-правни разпоредби, касаещи правата на служителите, лоша кадрова политика в посока кариерното израстване на служителите, подадени сигнали за казуси със скандално и неетично поведение, в разрез със заемани ръководни длъжности, безпомощно управление, трансформиращо се в прогресираща агресия срещу служителите в затворите и арестите в страната, без индикации за усилия тенденцията да бъде обърната, и др., генериращи несигурност, напрежение и демотивация.

В качеството си на Организация с най- многобройна представителност на специализираните дирекции в Министерство на правосъдието, отстояваща правата и интересите на служителите, публично и прозрачно представяща пред общността дългогодишните и задълбочаващи се проблеми в сектора, настояваме за:

Провеждането на среща с Вас, в спешен порядък, при условията на равнопоставен и конструктивен диалог, с участието на представители на всички наши дружества и под надслов:

Време е да бъдем отговорни пред обществото"! Уважаеми г-н министър, отговорността за бъдещето на държавата, в частност на пенитенциарната система е на всички нас. Ние сме готови, а вие...?", завършва позицията на синдиката.
БГНЕС