/ iStock/Getty Images
Службата за демократични институции и права на човека /СДИПЧ/ откри в сряда мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори на 11 юли, по покана на отговорните български институции. Това съобщиха от СДИПЧ. Мисията се ръководи от Тана де Зулуета и се състои от екип от 12 експерта в София и 14 дългосрочни наблюдатели, които ще работят в различни части на страната от 16 юни 2021.

Изтеглиха жребия за номерата в бюлетината за изборите

Мисията ще оцени дали изборите се провеждат в съответствие с ангажиментите към ОССЕ и други международни договорености и стандарти за провеждане на демократични избори, както и с националното законодателство. Наблюдателите ще следят за ключовите аспекти на изборите като регистрация на избирателите, провеждането на кампанията, работата на изборната администрация и др., отговорните правителствени институции, изборното законодателство и разрешаването на жалби и сигнали, свързани с изборите. Мисията ще наблюдава и медийното отразяване на изборната кампания.

СДИПЧ също планира да изиска разполагането на 200 краткосрочни наблюдатели от страна на държавите участнички в ОССЕ, за да наблюдават изборния ден. Това зависи от развитията, свързани с пандемията от COVID-19, както и здравните рискове, ограниченията за пътуване и граничния контрол в рамките на ОССЕ, както и правилата в България.

Избирателите могат да проверят адреса на секцията в интернет и чрез SMS

В изборния ден мисията на СДИПЧ ще обедини усилия съвместно с делегациите на Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

В процеса на наблюдение ще бъде публикуван междинен доклад, който ще информира обществеността и медиите. В деня след изборите предварителните резултати и заключения на мисията ще бъдат представени на пресконференция, а СДИПЧ ще публикува окончателен доклад около два месеца след края на изборния процес с обобщение на наблюдението, както и препоръки за подобрения.
БТА