/ / iStock/Getty Images
От Министерството на здравеопазването посочват, че това е за период от 3 месеца
Към 30 юни 2021 г. държавните болници са генерирали общ размер на просрочените задължения в размер на 106 103 хил. лв., което е с над 30 млн. лв. повече спрямо отчетените към 31 март 2021 г. 75 947 хил. Това показват данните в обяснителната бележка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на Министерство на здравеопазването /МЗ/ за периода 1 януари 2021 - 30 юни 2021 г.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на МЗ.

Просрочените задължения към 30 юни 2021 г. към доставчици на лекарства са 43 861 хил. лв., а за медицински изделия - 28 024 хил.лв.

Общинските болници са генерирали просрочени задължения към 30 юни 2021 год. в размер на 30 768 хил. лв., при отчетени към 31 март 25 442 хил. лв., което е с над 5 млн. лв. повече.

Най-силно отражение има нарастването на просрочените задължения при Александровска болница, се посочва в отчета.
Министерство на здравеопазването