Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Над 1500 проверки в болници са извършили служителите на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и на районните здравноосигурителни каси /РЗОК/ от началото на тази година до днес. Това съобщиха от пресслужбата на НЗОК.

Служители на Централното управление на НЗОК са извършили 68 проверки в 22 държавни болници, 17 общински болници, 6 болници със смесено участие /държавно и общинско/ и 23 частни болници.

От служители на РЗОК са били извършени 1488 проверки в 84 държавни болници, 98 общински болници, 20 болници със смесено участие и 43 частни болници.

Контролът по изпълнение на договорите с болниците се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица - служители на НЗОК, от длъжностни лица от РЗОК - контрольори, с правомощия, определени по реда на чл. 73 от Закона за здравното осигуряване, посочиха още от пресслужбата.

Проверките могат бъдат планови, внезапни и по повод на подадени жалби. Резултатите от извършените проверки се отразяват в протокол, като екземпляр от него се предоставя на лицето - обект на проверката, срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина.

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, контролните органи на НЗОК нямат право да разпространяват данни, станали им известни при извършването на дейността, освен в случаите, предвидени в закон.
БТА